C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - legislació

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

» Legislació Autonòmica

autonómicaselect Codnot,Titulo,Activo,Tipo,Fecha,Fecha_fin,Descripcion,Home,Autor,Orden,Subtitulo,Mostrar_fecha from Noticia where Cod_categoria=21 and Tipo='autonómica' order by Orden limit 0,3

NOMÉS AFILIATS! COMPARATIVA LOE LOMCE

24/09/2012

 

Us deixam un estudi comparatiu entre la LOE i l'avantprojecte de llei LOMCE, fet per ANPE. Si tenim més novetats i/o informació us la farem arribar.

 

Per accedir a la informació heu d'anar a l'accès per afiliats de la nostra web. Gràcies!

«dalt»

MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL I ADMINISTRATIVES

07/09/2012

 

La publicació dissabte passat dia 1 de setembre en el BOIB del Decret Llei 10/2012 de 31 d'agost modifica el Decret Llei 5/2012 d'1 de juny i afecta NEGATIVAMENT també al complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal:


Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, es reconeix, fins al tercer dia, un complement retributiu del 50 % de les retribucions que es percebin el mes anterior al que tingui lloc la incapacitat temporal.

 

Des de la cambra fins al vintè dia, tots dos inclosos, es reconeix un complement retributiu que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 75 % de les retribucions que es percebin el mes anterior al que tingui lloc la incapacitat. A partir del vintè primer dia es reconeix una prestació equivalent al 100 % de les retribucions que es percebin el mes anterior al que tingui lloc la incapacitat.

 

 

ALTRES ACLARIMENTS:

 

1. Per deures inexcusables. No tendran disminució de retribucions les absències per deures inexcusables.

 

2. Les absències per raons de salut inferiors a tres dies sense baixa mèdica suposaran el descompte complet de totes les retribucions corresponents al temps de l’absència.  En aquests casos s’ha d’entregar una baixa per a justificar aques 1, 2 o 3 dies i tenir dret a cobrar el 50 % de les retribucions.

 

3. Per embaràs : la retribució és del 100% si la causa de la baixa és per risc atribuïble a la feina. El tribunal metge determinarà cada cas.

 

 

Us deixam el BOIB i el BOE en matèries d'ITCs i altres mesures ja que el primer afecta als funcionaris interins i el segon als funcionaris de carrera.

 

«dalt»

CALENDARI D´ADMISSIÓ PER EOI, ESCOLES D´ART, DISSENY I CONSERVATORIS

03/04/2012

 

CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, ESCOLES D'ART, ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY I PER ALS CONSERVATORIS DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS.

 

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de març de 2012 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d'idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013.

«dalt»