C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - serveis d'anpe

» PLANTILLES TIPUS DELS CENTRES

» TAULES RESUM PLANTILLES 2008/09

» PORTAL DEL PERSONAL D´EDUCACIÓ

» REUNIÓ PARITÀRIA ANPE-CONSELLERIA

» NOMENAMENT DE FUNCIONARIS/ES DE CARRERA OPOSITORS/ES 2006

» INFORME PISA

» L´ESTATUT DOCENT

1 |