C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - oposicions

INSTRUCCIONS PER L´ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)

15/06/2017

INSTRUCCIONS PER L'ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)

 

 

El programari de Gestió d’Oposicions Docents -GOD a partir d’ara- permet als opositors accedir a tota la informació que els tribunals fan pública a través del mateix programari.

 

 

Accés al GOD per a opositors

 

Per accedir al GOD s’ha d’accedir a http://god.caib.es i seleccionar la icona OPOSITORS:

 

 

1. Se us mostrarà la pantalla d’entrada a l’aplicació.

 

 

2. L’accés es fa sempre facilitant 2 dades:

 

Núm. de document d’identificació (DNI amb lletra)

 

Codi de seguretat de 4 xifres

 

Si les dades facilitades són correctes s’accedeix a l’aplicació i se us mostra tota la informació disponible.

 

 

Obtenció del codi de seguretat

 

Si no disposeu d’aquest codi de seguretat podeu sol·licitar-lo fent servir l’opció “Si no teniu aquest codi…”. Aquesta opció envia un correu a l’adreça electrònica* associada al DNI especificat.

 

(* Aquesta adreça electrònica és la que l’opositor va especificar en el procés telemàtic d’inscripció a les proves selectives)

 

 

Vigència del codi de seguretat

 

El codi de seguretat no caduca i estarà vigent durant tot el procés selectiu.

 

« tornar »