C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

INFORME NACIONAL DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR 2014-2015

12/11/2015

INFORME DEFENSOR DEL PROFESSOR 2014-2015EL DEFENSOR DEL PROFESSOR HA ATÈS A 2.671 DOCENTS DE TOTA ESPANYA DURANT EL CURS 2014-2015


El nombre de docents que han acudit al servei des de la seva engegada al novembre de 2005 s'eleva a 28.328.El Defensor del Professor es consolida any rere any com un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. Engegat per ANPE en 2005, com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com cridada d'atenció sobre el problema de la violència escolar, és un servei obert a tot el professorat sense cap tipus de distincions i operatiu en totes les comunitats autònomes, a fi d'afavorir l'atenció personalitzada a tots els docents.


Durant els deu anys que han transcorregut des de la seva engegada, l'oportunitat i la justificació del Defensor del Professor s'han traduït en 28.328 actuacions, preferentment destinades als docents de l'ensenyament públic. Però, a més, ha suposat l'obertura d'un debat social sobre la conflictivitat a les aules, la difusió d'aquesta realitat al conjunt de la societat i que les administracions educatives hagin començat a parar esment a aquest problema. D'aquesta forma hem contribuït decisivament a un canvi de les normes de convivència en les comunitats autònomes, al fet que es donessin instruccions per considerar delicte d'atemptat les agressions als docents i al fet que es legisli a favor de la consideració del professor com a autoritat pública (decrets de convivència autonòmics, LOMCE art.124).Aproximadament el 39% dels casos atesos pel Defensor del Professor en el curs 2014/2015, en totes les CCAA, corresponen al professorat de Primària; 38% a Educació Secundària; 5% als FPB; 9% a Infantil; 4% a Cicles Formatius i un 5% a la resta d'ensenyaments.Quant a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen:1. Conflictes relacionats amb els alumnes:


-Faltes de respecte: 35% (ha augmentat un 8% respecte al curs passat).

-Problemes per fer classe: 27% (ha augmentat un 4% respecte al curs passat).

-Assetjament i amenaces d'alumnes: 16% (es manté el mateix percentatge respecte a l'any anterior).

-Agressions d'alumnes: 6% (ha baixat un 1% respecte al curs passat).

-Conductes agressives d'alumnes cap als seus companys: 13% (ha baixat un 1% respecte al curs passat).

-Enregistraments, fotos, Internet (Ciber-assetjament): 9% (ha augmentat un 2% respecte al curs anterior).

-Danys a la propietat: 3% (s'ha reduït un 3% respecte al curs anterior).2. Problemes relacionats amb els pares:


-Agressions de pares: 3% (ha augmentat un 2% respecte al curs anterior).

-Assetjament i amenaces de pares: 28% (es manté el mateix percentatge respecte a l'any anterior).

-Denúncies de pares: 20% (han augmentat 1% respecte al curs anterior)

-Acusacions freturoses de fonament: 25% (han augmentat un 3% respecte al curs anterior)

 

3. Problemes relacionats amb el rendiment acadèmic.


-Pressió per modificar notes: 9% (es manté el mateix percentatge respecte a l'any anterior)4. Conflictes relacionats amb la Direcció i/ o administració:


-Problemes amb l'Administració: 19% (ha augmentat un 7% respecte al curs anterior).

-Problemes amb l'equip directiu: 23% (ha augmentat un 5% respecte al curs anterior).

-Problemes entre companys: 9% (ha baixat un 2% respecte al curs anterior).ANPE continua exigint a l'Administració educativa:


-Complir i fer complir els Decrets de convivència així com les Normes de conducta establertes als centres.

-Desenvolupar en totes les Comunitats Autònomes l'article 124 de la LOMCE que recull la consideració d'autoritat pública dels docents.

-Garantir la deguda protecció jurídica al professorat així com la cobertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional.

-Canvis en el model educatiu que incloguin la flexibilització de l'Ensenyament Secundari i un impuls a la Formació Professional.

-Assistència psicològica als professors i reconeixement de les malalties professionals dels docents.

-Exigir formació inicial i contínua específica per al professorat en temes de convivència escolar.


I a més:


ANPE considera necessari que l'administració s'impliqui a conscienciar als pares sobre la seva tasca educativa i la col·laboració estreta amb el centre educatiu.

 

ANPE exigeix desenvolupar un pla de millora de la convivència escolar que inclogui el desenvolupament reglamentari de l'autoritat del professor, un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i reactivar l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar.


ANPE seguirà treballant per millorar la consideració social dels docents, fer arribar a la ciutadania la realitat diària als centres educatius i posar en relleu la importància de l'Educació com un dels pilars de la nostra societat que reverteix en la formació acadèmica i humana de l'alumnat.

« tornar »