C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

PROCÉS DE RENOVACIÓ, SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS 2016

19/11/2015

PROCÉS DE RENOVACIÓ, SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS 2016

 

 

1. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors de centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2016 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

 

 

 

2. Relació de centres el director dels quals finalitza el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2016 i pot optar a continuar exercint-lo

 

 

 

3. Opció de continuar en l’exercici del càrrec directiu

« tornar »