C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX QUE ELS TEMES ESTRICTAMENT PROFESSIONALS HAN DE SER OBJECTE DE DEBAT I NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D´EDUCACIÓ

08/12/2015

ANPE EXIGEIX QUE ELS TEMES ESTRICTAMENT PROFESSIONALS HAN DE SER OBJECTE DE DEBAT I NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓDavant l'anunci del Ministeri d'Educació que ha rebut l'esborrany del Llibre Blanc, ANPE vol saber si el Ministeri fa seva la proposta i en aquest cas, reclama que els temes que afecten al professorat siguin tractats en la Mesa Sectorial d'Educació.


ANPE ha conegut en el dia d'avui que el Ministeri d'Educació té a les seves mans l'esborrany del Llibre Blanc de la Funció Docent no Universitària realitzat pel catedràtic d'Institut José Antonio Marina. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va a procedir a la distribució d'aquest esborrany al conjunt de la Comunitat Educativa perquè pugui conèixer el seu contingut i realitzar totes aquelles aportacions que es considerin oportunesANPE vol saber, en primer lloc, si el Ministeri assumeix les propostes del Llibre Blanc i si això és així, exigeix que aquestes propostes siguin lliurades als representants del professorat en el si de la Mesa Sectorial d'Educació. ANPE no participarà en debats amb la Comunitat Educativa ni amb un altre tipus de sectors quan cal tractar temes que afecten a la regulació de les condicions professionals i laborals dels docents. Si el professorat és clau a l'Educació fem propostes serioses i rigoroses en els fòrums i àmbits de negociació establerts en el nostre marc jurídic per així poder avançar en l'elaboració d'un Estatut del professorat.Des d’ANPE hem discrepat de la manera en què s'ha gestat aquest Llibre Blanc, al final de legislatura i en plena campanya electoral, amb una reforma educativa molt qüestionada, sense haver-se revertit totalment les retallades que han afectat als professors i a l'ensenyament públic i sense temps per escometre cap projecte legislatiu.


Des de fa molts anys venim demandant i exigint la necessitat d'un Estatut Docent que ha de ser, per definició, una norma bàsica i global i ha de contenir com a elements principals:


- La identitat de la professió docent: característiques, codi deontològic i una carta de drets i deures en la qual haurà d'estar regulat tant el dret a la llibertat de càtedra com el règim disciplinari dels docents de la funció pública.- La definició d'un model de funció pública docent compatible amb l'articulació de polítiques pròpies de recursos humans per les comunitats autònomes mantenint el caràcter estatal dels cossos docents.- Els requisits bàsics de la formació inicial del professorat. La regulació bàsica de la formació contínua i dels seus efectes en el desenvolupament de la carrera professional.- El desenvolupament d'un sistema d'accés a la funció pública docent més eficient, que valori els criteris d'experiència i capacitació professional i permeti interessar per la docència als millors estudiants. Aquest nou model d'accés ha d'harmonitzar els seus requisits amb la situació actual del professorat interí.- L'establiment d'una carrera professional motivadora, que permeti un sistema de promoció vertical i horitzontal que incentivi la implicació del professor i les seves bones pràctiques. Aquest model inclou l'avaluació i acreditació de l'acompliment, amb els requisits objectius que prèviament es determinin i ha de contenir la possibilitat de jubilació voluntària anticipada.- Memòria econòmica que asseguri la seva implantació.ANPE reclama al futur govern un Pacte d'Estat que blindi l'Educació enfront d'interessos partidistes per escometre i impulsar els canvis que necessita l'Educació a Espanya en la qual ha d'ocupar un lloc preferent la política del professorat.

« tornar »