C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 18 DESEMBRE

18/12/2015

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 18 DESEMBRE

 

Avui, divendres 18 de Desembre, a les 10 h, hem assistit a una Mesa Sectorial on hem tractat els següents assumptes:

  1. Aprovació de l’acta anterior.
  2. Plantilles orgàniques curs 2016/2017.
  3. Esborrany de la Convocatòria d’oposicions d’inspectors d’Educació.
  4. Informació de la DG de Personal Docent.
  5. Torn obert de paraules.

 

1. S’ha aprovat l’acta anterior.

 

2. Respecte de les plantilles orgàniques ens han presentat un document que pretén afavorir la mobilitat dels funcionaris de carrera. La modificació d’aquests criteris és important perquè permetrà crear 250 noves places per la plantilla fixa dels centres educatius de les Illes Balears, el que suposarà una major estabilitat pels centres.

Per illes, aquesta convocatòria suposa 169 places per Mallorca, 24 per Menorca, 53 per Eivissa i 4 per Formentera. Els increments més importants es troben en les especialitats d’infantil i primària, professors d’Informàtica i d’Anglès.

Les places que no quedin cobertes es reservaran per a les futures convocatòries d’oposicions. Amb aquest increment de places les plantilles a Educació primària estaran consolidades a un 92% i a secundària en un 80%. 

L’Administració s’ha compromès a negociar la quota enguany i fer-la pública, així com a revisar els criteris de plantilla l’any que ve. Al mes de gener de 2016 sortiran les plantilles publicades .

 

3. Respecte a les oposicions d’inspecció hem demanat que sigui un vertader concurs-oposició perquè quedin els millors preparats, que s’actualitzin alguns apartats del barem de mèrits i que l’oferta pública es faci de manera equilibrada en uns anys i no tot de cop. També hem demanat que es convoqui a oposició el cos de catedràtics.

 

Es convoquen un total de 13 places, de les que 10 són per Mallorca, 2 per Menorca i 1 per Eivissa i Formentera. A principis del pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria oficial d’oposicions.

4. Respecte a la informació de la Conselleria ens han dit de fer una proposta des de la Mesa Sectorial fins a la Mesa de Funció Pública per tal que s’afegesquin a les ITEs els casos de malalties infecto-contagioses.

 

5. Com a punt final hem demanat que si hi hagués increment pressupostari, aquest 30% es destini íntegrament a l’educació pública, per desenvolupar i millorar l’Acord Marc signat.

« tornar »