C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 3 DE FEBRER

03/02/2016

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 3 DE FEBRER

 

Avui, dimecres 3 de Febrer, a les 10 h, hem assistit a una Mesa Sectorial on hem tractat el següent assumpte:

  1. Presentació del Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llegües estrangeres en els centres educatius.

 

Des d’ANPE hem defensat de la necessitat d’un projecte plurilingüe amb una distribució equilibrada de les tres llengües (català, castellà i una llengua estrangera, preferentment l’anglès), que compti amb el suport dels docents, ja que les decisions d’esquenes al professorat no funcio­nen. Totes les normatives s’han de fer amb el màxim consens possible si volem que perdurin independentment del partit polític que governi. Per aquest motiu hem criticat la unilateralitat del Govern, que ha tret aquest decret sense passar abans per la Mesa Sectorial d’Educació.

Entre les aportacions fetes hem defensat:

- Una implantació generalitzada i progressiva, començant des de les primeres etapes d'Educació Infantil, amb una aplicació racional, conseqüent i pedagògica de les normatives que es facin.

- El referent en anglès ha de ser el mestre i professor d'anglès.

- Hem de donar el temps suficient als nostres docents i un pla de formació amb incentius (com fan a altres comunitats autònomes) per poder adquirir els coneixements necessaris.

- Hi ha matèries molt tècniques on es fan necessaris uns coneixements més específics de vocabulari (AICLE).

- El nou projecte ha de tenir visió de futur, ser flexible i ha de ser compatible amb l'autonomia pedagògica de cada centre. La voluntarietat de la matèria a perfilar en anglès hauria d’èsser homogènia i coherent durant les diferents etapes.

- També consideram que la voluntarietat d’aquest projecte ha d’ésser relativa, dins un termini de temps,  per provar, corregir i millorar aquest Decret, amb la finalitat d’arribar a un projecte que s’apliqui a tots els centres públics de les Illes Balears. No volem alumnes de primera ni segona, volem un projecte que perduri sempre independentment de qui governi.

L'èxit d'aquest projecte hauria de passar per l'augment de les hores d'anglès sense perjudici de les altres matèries, plantejar desdoblaments, augmentar el nombre d’auxiliars de conversa i millorar la formació dels docents en aquest aspecte.

Des d’ANPE volem que aquest projecte compti amb els professionals en les llengües estrangeres, els professors de llengua catalana i els professors de llengua castellana, que actuarien com una mesa d’experts a l’hora de dissenyar un bon projecte lingüístic adaptat a les necessitats educatives de cada centre. Finalment, hem demanat a l’Administració que retorni a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors.

 

« tornar »