C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

DAVANT L´INFORME DE L´OCDE, ANPE EXIGEIX UN PACTE EDUCATIU PER CONVERTIR L´EDUCACIÓ EN UNA VERITABLE PRIORITAT POLÍTICA I SOCIAL

10/02/2016

DAVANT L'INFORME DE L'OCDE, ANPE EXIGEIX UN PACTE EDUCATIU PER CONVERTIR L'EDUCACIÓ EN UNA VERITABLE PRIORITAT POLÍTICA I SOCIAL


L'informe de l'OCDE titulat Estudiants de baix rendiment: Per què es queden enrere i com ajudar-los a tenir èxit, que s'ha publicat avui, analitza als alumnes que no aconsegueixen un nivell bàsic de coneixements en matemàtiques, lectura o ciència. Destaquem algunes valoracions de l'informe:


- En total, 13 milions d'estudiants de 15 anys de 64 països (segons l'informe PISA de 2012) estan inserits en un cercle viciós de baix rendiment i desmotivació que freqüentment porta a dolentes qualificacions i a un abandonament primerenc del sistema escolar, i que a Espanya afectaria a un de cada quatre escolars d'aquesta edat.


- El 40% dels estudiants de famílies desfavorides a Espanya va tenir un baix rendiment en matemàtiques en 2012.


- Assignatures de baix rendiment. En el cas d'Espanya, segons l'últim informe PISA (2012), el 24% dels estudiants va tenir un baix rendiment en matemàtiques (alguna cosa superior a la mitjana de l'OCDE, 23%), un 18% en lectura (igual que l'OCDE), i un 16% en ciències (enfront del 18% de l'OCDE).


- En general, les xifres de baix rendiment són pitjors en homes que en dones. El 14% dels nois mostra baix rendiment en les tres matèries, enfront del 9% de les noies.


- L'absència d'educació preescolar és un important eina de predicció de baix rendiment.


- Repetició de curs. En el cas d'Espanya, el 52% dels estudiants que han repetit curs mostren baix rendiment, i tenen una probabilitat 8,4 vegades major de registrar-ho que els alumnes que mai han repetit curs (9%).


- Absentisme escolar. En 2012, un 43% dels estudiants de baix rendiment en matemàtiques a Espanya va perdre un dia sencer de col·legi almenys una vegada (la mitjana en l'OCDE és del 23%).


- Deures. Els estudiants espanyols amb baix rendiment van dedicar més temps a les tasques escolars a casa que els de la resta de països.


Aquest informe fa referència a una sèrie de dades i conclusions sobre les quals ANPE ve exigint solucions des de fa molt temps:


- L'OCDE incideix que no es tracta solament d'augmentar la despesa en educació per aconseguir un major rendiment en els alumnes, la qual cosa marca la diferència és també el com i quan es realitza la despesa. Espanya ve invertint una mitjana de l'1.4% menys del PIB, que la mitjana dels països de la Unió Europea en Educació. ANPE incideix que el Pacte Educatiu ha d'incloure entre altres mesures el finançament de manera que augmenti la inversió educativa fins a arribar a la mitjana dels països del nostre entorn i la seva correcta gestió i distribució.


- L'informe afirma que tots els països poden millorar el rendiment dels seus estudiants, sempre que existeixi la voluntat de posar en pràctica les polítiques educatives adequades. Segons l'organització, el primer pas seria que els governs convertissin el baix rendiment en prioritat educativa, “i convertir aquesta prioritat en recursos addicionals“. En ANPE venim exigint que l'Educació sigui una veritable prioritat política i social que permeti abordar amb profunditat les reformes que necessita el nostre sistema educatiu precedit d'un Pacte Educatiu que d'estabilitat i cohesió al sistema educatiu i que li allunyi de la confrontació ideològica permanent.


Una altra de les conclusions de l'informe és que, com més exigent i implicat és el docent, menys possibilitats de baix rendiment existeix en l'alumne. L'informe reconeix al docent com a peça clau en el rendiment de l'alumne. ANPE recorda que a Espanya segueix sense abordar-se la política del professorat malgrat ser reiteradament promesa en totes les legislatures, a través d'un Estatut Docent com a instrument legal que reguli els drets i deures del professorat, que contempli el desenvolupament d'una autèntica carrera docent objectiva, atractiva i engrescadora. En definitiva, un Estatut que serveixi per dignificar la funció docent i per millorar les condicions laborals i socials del professorat.


Una vegada realitzats els diagnòstics avalats pels informes de l'OCDE, és moment d'afrontar els nous reptes i buscar solucions. No podem oblidar que segueixen vigents els RD 14/2012 i el RD 20/2014 que han suposat importants retallades a l'Educació. Per tant, si volem convertir a l'Educació en una veritable prioritat cal derogar aquests decrets, recuperar la inversió educativa i aconseguir un Pacte d'Estat o Acord de Mínims que sigui un veritable compromís polític i social que serveixi per donar resposta als reptes del sistema educatiu i estabilitat a les lleis, i per implantar mesures que redueixin l'alt índex d'abandó i fracàs escolar, i augmenti el rendiment dels alumnes i així aconseguir un sistema educatiu de qualitat.

« tornar »