C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONVOCATÒRIA DELS CURSOS I LES PROVES LLIURES PER OBTENIR ELS CERTIFICATS DE LES ASSIGNATURES I ELS SEMINARIS

25/02/2016

CONVOCATÒRIA DELS CURSOS I LES PROVES LLIURES PER OBTENIR ELS CERTIFICATS DE LES ASSIGNATURES I ELS SEMINARIS

 

Calendari i llocs dels cursos i les proves lliures

1. El calendari dels cursos de març a juny de 2016 és el següent:

 • Termini d’inscripció: del 2 al 15 de març de 2016
 • Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos: 18 de març de 2016 a partir de les 15 hores
 • Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 19 de març al 2 d’abril de 2016
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos i d’exclosos: 4 d’abril de 2016 a partir de les 15 hores
 • Començament dels cursos: setmana de l’11 d’abril de 2016
 • Presentació de treballs i proves orals: del 16 al 20 de maig de 2016
 • Publicació de les notes provisionals: 30 de maig de 2016 a partir de les 15 hores
 • Termini per sol·licitar revisions: del 31 de maig al 2 de juny de 2016
 • Publicació de les notes definitives: 10 de juny de 2016 a partir de les 15 hores
 • Lliurament dels títols dels certificats: a partir del 20 de juny de 2016

2. El calendari de les proves lliures és el següent:

 • Termini d’inscripció: del 2 al 15 de març de 2016
 • Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos: 18 de març de 2016 a partir de les 15 hores
 • Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 19 de març al 2 d’abril de 2016
 • Publicació de les llistes definitives d’admesos i d’exclosos: 4 d’abril de 2016 a partir de les 15 hores
 • Prova lliure oral i escrita de llengua i cultura popular (CCI): 4 de maig de 2016
 • Prova lliure oral i escrita de geografia (CCIP): 2 de maig de 2016
 • Prova lliure oral i escrita d’història i art (CCIP): 3 de maig de 2016
 • Prova lliure oral i escrita de literatura (CCIP): 4 de maig de 2016
 • Prova lliure oral i escrita de didàctica de la llengua catalana (CCIP): 5 de maig de 2016
 • Proves lliures orals i escrites dels seminaris (CCS): 6 de maig de 2016
 • Publicació de les notes provisionals: 30 de maig de 2016 a partir de les 15 hores
 • Termini per sol·licitar revisions: del 31 de maig al 2 de juny de 2016
 • Publicació de les notes definitives: 10 de juny de 2016 a partir de les 15 hores
 • Lliurament dels títols dels certificats: a partir del 20 de juny de 2016

3. Lloc dels cursos i de les proves lliures

Els cursos i les proves lliures es duran a terme a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

« tornar »