C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA TÈCNICA PER AL TRACTAMENT DEL MODEL LINGÜÍSTIC DE LES ILLES BALEARS

10/03/2016

MESA TÈCNICA PER AL TRACTAMENT DEL MODEL LINGÜÍSTIC DE LES ILLES BALEARS

 

Avui, dijous 10 de Març, a les 9:30 h, hem assistit a una Mesa Tècnica on hem tractat el Model Lingüístic Escolar de les Illes Balears i també establir la dinàmica de la feina a desenvolupar a les posteriors reunions.

 

Des d’ANPE hem defensat de la necessitat d’un projecte plurilingüe amb una distribució equilibrada de les tres llengües (català, castellà i una llengua estrangera, preferentment l’anglès), que compti amb el suport dels docents, ja que les decisions d’esquenes al professorat no funcio­nen. Totes les normatives s’han de fer amb el màxim consens possible si volem que perdurin independentment del partit polític que governi.

 

Des d’ANPE hem recordat que com a signants de l’Acord Marc respectam el decret de mínims, així com també són signats de l’Acord d’Illes per un Pacte, on defensam la necessitat d’un model plurilingüe i trobam compatible ambdòs Acords.

 

També demanam que aquest projecte compti amb els professionals en les llengües estrangeres, els professors de llengua catalana i els professors de llengua castellana, que actuarien com una mesa d’experts a l’hora de dissenyar un bon projecte lingüístic adaptat a les necessitats educatives de cada centre.

 

Pel que fa a les properes reunions l’Administració a proposat:

 

- Una mesa amb de mesures urgents per reforçar el català.

- Una mesa amb els diferents professionals de les diferents llengües.

 

« tornar »