C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 11 DE MARÇ

11/03/2016

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 11 DE MARÇAvui hem assistit a la Mesa Sectorial amb el següent ordre del dia:

 

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions anteriors.
  2. Esborrany de la Resolució de les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari.
  3. Torn obert de paraula.

 

 

1. S’han aprovades.

 

2. Des d’ANPE hem expressat que globalment estam d’acord amb aquestes bases ja que respecten el pacte d’estabilitat signat així com un barem que s’adapti a les necessitats actuals, sense sofrir modificacions significatives, per donar estabilitat als docents interins i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar.

 

Aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats. Per això demanam que es respecti el pacte d’estabilitat signat, ja que assegura que 1350 interins puntuïn i cobrin durant 2 anys passi el que passi.

Trobam que el pacte, és equilibrat i ben dissenyat, i dona estabilitat pels alumnes i docents, la qual cosa repercuteix positivament en la qualitat educativa. A més, el pacte garanteix que l’experiència docent sigui clau a l’hora d’establir l’adjudicació d’una plaça, aquest, és el vertader èxit fruit de les negociacions. Això no vol dir, que podem entendre certs ajusts o una actualització del barem que s’adapti a les necessitats actuals. A més, un interí de pacte desplaçat no podrà desplaçar a un interí de vacant que tengui major puntuació que el de pacte, i obliga a l’Administració a haver de garantir un nombre elevat de vacants i a que els interins acabin cobrant l’estiu

Ens han informat que el procediment contradictori, s’ha rebutjat definitivament per part de la Direcció General de Personal Docent i agraïm que se llevi aquest procediment que pot donar confusió en la seva pretensió. També que el fet de superar les oposicions meritarà a la part formativa, però no ordenarà les llistes d’interins. I que els interins podran mantenir 3 estats a l’hora de mantenir-se com a disponibles, no disponibles i no disponibles amb previsió trimestral de disponibilitat (ja vos ho explicarem més endavant).

 

Els qui no facin el primer tràmit estaran exclosos. Els qui facin el primer però no el segon tràmit es podran posar com a disponibles al segon trimestre del curs escolar.

 

Hem exigit que la tria de places es faci en “cremallera” (mesclant funcions dels diferents cossos) i les opcions diferenciades per illes a l’hora de triar vacants i substitucions, així com negar-mos a la confecció d’una llista única amb tothom baremat perquè generaria un intrusisme de la concertada a la pública i ens pareix una barbaritat, ja que els processos de selecció del personal han estat diferents.

 

Finalment hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques. A més pensam que durant els 6 anys de marge que dona l’Administració per presentar el C1, que se demani el grau en filologia i/o similar, ja que hi ha temps suficient per aportar la Titulació.

 

 

3. Al torn obert de paraula, hem demanat avançar el cobrament i puntuació de l’estiu dels interins si hagues disponibilitat pressupostària. Ens han informat que la reducció de les 3 h diàries es donaran el curs vinent als docents majors de 55 anys.

 

Finalment que el tràmit telemàtic tenen intenció d’obrir-lo de l’11 d’abril fins a finals d’abril. Les dates les ajustarem més endavant, i ens han tornat convocar el 22 de març a una altra mesa.

 

« tornar »