C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 31 DE MARÇ

31/03/2016

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 31 DE MARÇ

 

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial per tractar la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2016-2017 per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari.

1. Respecte a l’annex 4 i Titulacions, s’ha demanat una revisió amb temps d’aquest annex.

Per exemple a algunes Titulacions amb caràcter més pràctic s’han d’acreditar 2 anys d’experiència laboral en el camp professional de la família professional corresponent, 1 any d’experiència docent en la família professional o estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic superior de la mateixa família professional.

2. S’incorpora per normativa la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat, que encara falta desenvolupar la normativa que reguli aquest aspecte. En aquest cas es deixarien una sèrie de places per aquest colectiu i haurien de presentar el certificat de discapacitat (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) i un altre que certifiqui que la discapacitat és compatible amb l’exercici de la tasca docent. En parlarem més endavant de com serà el procediment.

3. Respecte als canvis en el barem, des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, ja que volem donar estabilitat als docents interins que actualment fan feina i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar. Respecte a l’increment de l’apartat de formació no volem canvis significatius, i podríem entendre una pujada previsible i escalonada per tal de premiar als docents que es formin aquests anys, però que s’avisi amb temps perquè els docents ho puguin preveure. La Conselleria augmenta aquest barem de 25 a 30 punts per enguany.

4. A l’antic punt 3.1.5.2 on deia “De manera excepcional, per ocupar places de qualsevol especialitat o funció, amb excepció de les especialitats lingüístiques, s’exceptua l’exigència d’aquest requisit sempre que el sol·licitant compleixi totes les condicions següents:

a) Haver estat nomenat funcionari interí docent de l’Administració educativa de les Illes Balears entre els anys 1989 i 2013 de l’especialitat) en què sol·licita ser admès, i haver prestat serveis en aquesta especialitat per un període mínim de 12 mesos” etc… es rescata i s’ha proposat que primer esgotin les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les antigues habilitades.

En aquest sentit, respecte a les excepcionalitats que surten respecte a les especialitats lingüístiques, hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al menys, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques (tal i com han acceptat a l’apartat anterior). A més pensam que durant els 2 anys de marge que dóna l’Administració per presentar el C1/C2, que es demani el grau en filologia i/o similar, ja que hi ha temps suficient per aportar la Titulació.

Finalment hem demanat que ens expliquin si seria viable la tria en “cremallera” (mesclant funcions dels diferents cossos) i les opcions diferenciades per illes a l’hora de triar vacants i substitucions, ja que altres experiments podrien provocar l’intrusisme de la concertada a la pública i ens pareix una barbaritat, ja que els processos de selecció del personal han estat diferents.

Respecte a les habilitacions per donar matèries no lingüístiques en anglès es penjarà un model que es pot emprar fins al 29 d’abril i ha d’anar adreçat a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Per aquells interins que agafin una plaça abans del 29 d’abril per més de 30 dies se’ls hi deixarà que es baremin en aquesta convocatòria.

L’experiència a la Universitat privada puntuarà la meitat, acreditant la documentació pertinent.

L’estudi i proposta de generar una llista única o en “cremallera” i la manera de baremar als substituts s’estudiarà per fer una proposta al curs 2018/19.

El dilluns ens convocaran a una reunió per acabar de tractar certs aspectes, com el procediment de sanció per faltes lleus, greus, etc, que hem demanat (de manera unànime) que es llevi de la convocatòria i de les bases.

El termini per presentar les sol·licituts per participar en la convocatòria és de l’11 al 29 d’abril, ambdós inclosos. A més, podeu demanar cita al nostre sindicat perquè vos ajudem a fer el tràmit i fer-vos una sèrie de recomanacions a l’hora de triar les opcions i funcions. El barem ha augmentat a 30 punts i s’han actualitzat certs punts.

« tornar »