C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX QUE QUALSEVOL MESURA QUE S´ADOPTI SOBRE LA PARALITZACIÓ I DEROGACIÓ DE LA LOMQUE HA DE VENIR PRECEDIDA D´UN PACTE D´ESTAT QUE DONI SEGURETAT I ESTABILITAT AL SISTEMA EDUCATIU

05/04/2016

ANPE EXIGEIX QUE QUALSEVOL MESURA QUE S'ADOPTI SOBRE LA PARALITZACIÓ I DEROGACIÓ DE LA LOMQUE HA DE VENIR PRECEDIDA D'UN PACTE D'ESTAT QUE DONI SEGURETAT I ESTABILITAT AL SISTEMA EDUCATIUEn l'ordre del dia del ple del Parlament d'avui hi haurà una proposició de llei del PSOE per “suspendre el calendari d'implantació” de la LOMQUE. És el primer punt recollit en el Pacte Educatiu entre PSOE I Ciutadans que a més recull la constitució d'una Mesa per aconseguir un Pacte Social i Polític per l'Educació que, en el termini de sis mesos, permetrà l'elaboració d'un marc legal consensuat.Davant el debat de la paralització del calendari de la LOMQUE i el compromís de realitzar una nova llei educativa en el termini de sis mesos, ANPE manté la seva objecció a aquestes propostes, assegurant que qualsevol mesura que s'adopti ha de ser des d'un Pacte Educatiu polític i social o, almenys, des d'un acord de mínims bàsic, que serveixi per donar seguretat i estabilitat al sistema educatiu, allunyant a l'Educació de la confrontació ideològica permanent.ANPE demana reflexió, seny i assossec. Hem estat molt crítics amb l'actual reforma educativa, la LOMQUE. Una Llei que va néixer sense consens, en un escenari de crisi econòmica i llastrada per les retallades i que no és la reforma profunda i global que necessita l'Educació a Espanya. Però advertim que per derogar una llei cal tenir preparada una norma que la substitueixi. I tampoc és solució la volta automàtica a la LOE, que recull tots els postulats del model LOGSE, ja superats i que no serveix per donar resposta a la necessitat d'un sistema educatiu modern i de qualitat, des de l'equitat.

A més, semblen oblidar els proponents d'aquesta mesura que el calendari de la LOMQUE va inserit en la pròpia Llei i no pot derogar-se aïlladament, sinó que requereix la derogació d'un precepte d'una llei orgànica i elaborar una nova Llei resulta materialment impossible aprovar-la en un termini de sis mesos. Fa falta un mínim d'un any i fins i tot més, si es vol obrir un debat raonable amb els sectors implicats, que cerqui el consens i l'estabilitat i no caigui en les mateixes errades que han tingut les lleis orgàniques precedents, que han respost més a lleis de partit que a lleis d'Estat amb vocació d'estabilitat i perdurabilitat.La paralització de la LOMQUE sense que s'abordi una nova llei solament produeix un perjudici a l'alumnat i confusió entre el professorat, davant un proper curs escolar que està molt a la vora i sense temps per fer els ajustos i canvis curriculars imprescindibles per a la seva engegada. Des d’ANPE, sempre hem defensat la idea d'un Pacte d'Estat si volem treure l'Educació de la confrontació ideològica permanent i que serveixi per asseure les bases d'un sistema educatiu modern i de qualitat que pugui donar resposta als reptes que Espanya té com a país desenvolupat en un món globalitzat i en un entorn altament competitiu.

« tornar »