C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM MESA SECTORIAL DIVENDRES 22 D’ABRIL: COMISSIONS DE SERVEIS

25/04/2016

RESUM MESA SECTORIAL DIVENDRES 22 D’ABRIL: COMISSIONS DE SERVEIS

 

El termini de sol·licituds serà del 9 al 16 de maig de 2016, ambdós inclosos. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana i haver concursat.

Els motius per demanar-la són:

1. Per motius personals:

a) Per motius greus de salut.

b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació ha de ser igual o superior a 30 km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa

d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.

 

2. Per participar en la implantació de plans integrals de millora dels centres educatius en el curs 2016-2017, amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.

 

3. Per raons de servei en els centres educatius. Amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.

 

a) Per ocupar places en centres d’educació infantil de 0 a 3 anys.

b) Per ocupar places en aules UECCO.

c) Per ocupar places d’atenció a la diversitat (AD) en el mateix centre.

d) Per ocupar places de suport educatiu en EOEP i EAP.

e) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.

f) Per ocupar places relacionades amb programes específics o projectes del centre (aquí entren les Seccions Europees).

g) Per ocupar places de les especialitats d’FP bàsica o d’FP dual.

h) Per ocupar places en centres d’especial dificultat (Es Pinaret, Es Fusteret, CEE Son Ferriol i CAT).

i) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre.

4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

 

Com a consideracions generals:

- La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 10 % de la quota assignada al seu centre.

- L’ordre d’adjudicació serà: 4, 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d). Recordau que els mestres ja no podreu optar a la Formació Professional Bàsica, excepte aquells que hagueu estat l’any anterior, i podreu estar com a molt, fins a un màxim d’1 any.

- Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i l’heu de demanar per l'apartat 1.d).

- No hi ha impediment pels qui vénen de les altres illes, així, tots els funcionaris podreu triar l'apartat que s'ajusti a la vostra petició.

- Encara que no hagueu concursat, podeu demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2 (implantació de plans integrals de millora) explicant que no heu concursat perquè no teníeu constància de l’existència d’aquest tipus de comissió de serveis.

- Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis. També que ens expliquin després de les adjudicacions quins són els motius pels quals s’han donat comissions de servei de darrera hora. Totes les jubilacions que varen tenir efecte a 31 de desembre de 2015 han estat habilitades en plantilla, si no, es conformaran com a quota.

 

Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la.

Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org

« tornar »