C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE ADVERTEIX QUE NO S´UTILITZI L´EDUCACIÓ COM A ARMA PER A LA CONFRONTACIÓ IDEOLÒGICA

27/04/2016

ANPE ADVERTEIX QUE NO S'UTILITZI L'EDUCACIÓ COM A ARMA PER A LA CONFRONTACIÓ IDEOLÒGICA

 

 

Davant el nou escenari que s'obre, en el qual finalment ens veiem abocats a la repetició d'unes noves eleccions generals, ANPE adverteix que no s'utilitzi l'Educació com a arma llancívola per a la confrontació ideològica i que qualsevol reforma o nova llei educativa venja precedida d'un ampli consens polític i social.Qualsevol mesura que s'adopti sobre la paralització i derogació de la LOMCE ha de venir precedida d'un Pacte d'Estat.El congrés dels diputats va aprovar per majoria el 5 d'abril iniciar la tramitació parlamentària de la proposició de llei presentada pel PSOE per suspendre el calendari d'implantació de la LOMCE i substituir-la posteriorment per una altra llei educativa, amb el vot en contra del PP i l'abstenció de Ciutadans. La iniciativa ha tirat endavant per 186 vots, amb 112 en contra i 41 abstencions. Aquest és el primer punt recollit en el pacte educatiu entre PSOE i Ciutadans que a més recull la constitució d'una mesa per aconseguir un pacte social i polític per l'Educació que, en el termini de sis mesos, permetrà l'elaboració d'un marc legal consensuat.La proposició admesa es convertiria a partir d'ara en un projecte de llei que hauria de ser tramitat per la comissió d'educació per desactivar els canvis previstos per al curs 2016-2017. Que el compte enrere no s'interrompi depèn que es tanqui un acord per formar govern abans del proper 2 de maig. Si no és així, com sembla que finalment va a succeir, la iniciativa parlamentària decaurà i la LOMCE seguirà vigent a l'espera de l'esdevenir d'una nova legislatura, la qual cosa situá aquesta iniciativa parlamentària com l'enèsim intent d'instrumentalitzar l'educació per utilitzar-la com a eina de confrontació ideològica.El debat del ple del congrés sobre la suspensió del calendari d'aplicació de la LOMCE ha posat de manifest, una vegada més, que no hi ha acord possible sobre l'Educació al nostre país. L'educació torna a posar-se al centre del debat polític de manera irreflexiva sense pensar en les conseqüències immediates que pot tenir per a l'organització pràctica dels centres, per als alumnes i les seves famílies i per als propis professors. Aquesta decisió de paralitzar l'aplicació de la LOMCE en un període d'interinitat governamental, si s'hagués portat a les seves ultimes conseqüències, ens allunya molt de l'objectiu d'aconseguir un sistema educatiu modern, estable i de qualitat.Davant el debat suscitat sobre la paralització del calendari de la LOMCE i el compromís de realitzar una nova llei educativa en el termini de sis mesos, ANPE manté la seva objecció a aquestes propostes, assegurant que qualsevol mesura que s'adopti ha de venir precedida des d'un pacte educatiu polític i social o, almenys, des d'un acord de mínims bàsic, que serveixi per donar seguretat i estabilitat al sistema educatiu i allunyin l'educació de la confrontació ideològica permanent.ANPE demana reflexió, seny i assossec. Hem estat molt crítics amb l'actual reforma educativa, la LOMCE. Una llei que va néixer sense consens, en un escenari de crisi econòmica i llastrada per les retallades i que no és la reforma profunda i global que necessita el nostre sistema educatiu, però no és menys cert que amb aquest intent de derogació s'està caient en el mateix error que es pretén esmenar: prendre decisions sobre Educació sense un consens real. Alguna cosa especialment greu en les actuals circumstàncies d'interinitat política, que no propicien el marc més idoni per prendre mesures legislatives d'aquest calat.També advertim que per derogar una llei cal tenir preparada una norma que la substitueixi. I tampoc és solució la volta automàtica a la LLOE, que recull tots els postulats del model LOGSE, ja superats. A més, semblen oblidar els proponents d'aquesta mesura que el calendari de la LOMCE va inserit en la pròpia llei i no pot derogar-se aïlladament, sinó que requereix la derogació d'un precepte d'una llei orgànica i elaborar una nova llei resulta materialment impossible aprovar-la en un termini de sis mesos. Fa falta un mínim d'un any i fins i tot més, si es vol obrir un debat raonable amb els sectors implicats, que busqui el consens i l'estabilitat i no caigui en els mateixos errors que han tingut les lleis orgàniques precedents, que han respost més a lleis de partit que a lleis d'estat amb vocació d'estabilitat i perdurabilidad.La paralització de la LOMCE sense que s'abordi una nova llei solament produiria un perjudici a l'alumnat i confusió entre el professorat, davant un proper curs escolar que està molt a la vora i sense temps per fer els ajustos i canvis curriculars imprescindibles per a la seva envegada.

« tornar »