C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX DIÀLEG AMB EL PROFESSORAT I ESPERAR A LA CONFIGURACIÓ DEL NOU GOVERN

05/05/2016

DAVANT ELS PROJECTES QUE HA DONAT A CONÈIXER EL MINISTERI SOBRE AVALUACIONS LOMCE D'ESO I BATXILLERAT, ANPE EXIGEIX DIÀLEG AMB EL PROFESSORAT I ESPERAR A LA CONFIGURACIÓ DEL NOU GOVERNEn un escenari d'incertesa política davant les noves eleccions, el Ministeri ha donat a conèixer els projectes del Reial decret pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i l'Ordre Ministerial pel qual es regulen les seves característiques, disseny i contingut d'aquestes proves per al curs 2016-17, encara que no tindran efectes acadèmics fins a finalitzar el curs 2017-18, que introdueixen una sèrie de novetats respecte a les pròpies previsions de la LOMCE. En aquest context, tal vegada, sigui més aconsellable esperar a la configuració d'un nou govern per abordar el disseny final de les avaluacions, des d'un consens de mínims, de manera que evitem els continus vaivens en el nostre sistema educatiu. A més, ANPE exigeix que aquests projectes normatius anessin tractats prèviament en la Mesa Sectorial d'Educació, òrgan legítim de representació del professorat per aportar les seves propostes.ANPE no s'oposa a la decisió d'incorporar al sistema educatiu avaluacions externes que han de ser estructurades i coordinades pel Ministeri perquè resultin efectives a l'hora de dissenyar polítiques específiques i serveixin per a l'homologació de continguts i vertebració del sistema educatiu. Però la valoració de les competències, destreses i habilitats de l'alumne i l'avaluació del seu aprenentatge han de traduir-se en reforços i suports positius per a l'alumnat, que li ajudin a aconseguir els seus objectius i no es dirigeixin a establir un sistema de classificació de centres que ens portaria a una carrera anual per supeditar l'aprenentatge als resultats de les proves als rànquings dels centres, perdent amb això el veritable objectiu de diagnòstic i recuperació de l'alumne per aconseguir l'èxit educatiu. ANPE comparteix la idea que aquestes proves no serveixin per fer classificacions de centre, encara que no està d'acord a atorgar a les Comunitats Autònomes competències de l'Estat en la fixació de les preguntes i el calendari de les proves que aprofundeixen, encara més, en les diferències ja existents dels 17 sistemes educatius del nostre territori nacional.Per ANPE, les avaluacions externes en les etapes obligatòries només tindran sentit si responen a un instrument per al diagnòstic del progrés en l'aprenentatge, a l'homologació de continguts i a l'aplicació de programes de recuperació, i vagin precedides de reforç previ de l'avaluació contínua i interna.Els nous projectes normatius d'avaluacions en ESO i Batxillerat han inclòs algunes reivindicacions que ANPE venia demandant com que les proves anessin aplicades i qualificades per funcionaris docents o l'eliminació de les preguntes tipus test o que la prova de 2º de Batxillerat serveixi finalment no solament per obtenir el títol sinó també per accedir a la Universitat. No obstant això, a ANPE li preocupa que el desenvolupament de la prova de 4º de l'ESO tingui caràcter merament acadèmic per a aquells alumnes que han tingut bones qualificacions al seu centre educatiu. ANPE defensa que les avaluacions dins de l'ensenyament obligatori han de tenir caràcter de diagnòstic que han d'anar enfocades a detectar les dificultats d'aprenentatge i, en conseqüències, engegar mesures de suport i reforç a l'alumnat.Per ANPE, aquestes avaluacions, com tot el desenvolupament normatiu de la LOMCE, serien més efectives si s'hagués aconseguit des d'un consens educatiu previ, amb la participació del professorat, que és qui està engegant la llei i en definitiva, qui va a aplicar aquestes proves.

« tornar »