C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

PRESENTACIÓ DELS CENTRES SELECCIONATS PEL PLA D´INNOVACIÓ PEDAGÒGICA PER A LA MILLORA EDUCATIVA

16/06/2016

PRESENTACIÓ DELS CENTRES SELECCIONATS PEL PLA D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA PER A LA MILLORA EDUCATIVA

 

L’Administració ens va presentar el llistat de tots els centres que han demanat el pla d'innovació pedagògica, els seleccionats i els no seleccionats, juntamente amb la puntuació obtinguda, d’una comissió de selección de 7 persones.

 

S’han presentat 48 projectes per centres de primària i 20 per instituts de secundària, dels quals només s’atorgaran 20 i 10 respectivament. L’Administració donarà 4/6/8 o 10 hores per coordinació del Pla (que se poden repartir entre 1 o vàries persones).


Els interessats poden presentar les al·legacions, la documentació i els justificants que considerin convenients en el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació, per a la qual cosa es poden dirigir a la secretaria de la Comissió de Selecció, Silvia Silva al telèfon
971177755 (Ext.62183) i correu autoritzacions@dgplacen.caib.es.« tornar »