C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

BALANÇ DEL CURS ESCOLAR “EN FUNCIONS”: LLIBRE BLANC DE LA FUNCIÓ DOCENT, PACTE EDUCATIU I AVALUACIONS

21/06/2016

BALANÇ DEL CURS ESCOLAR “EN FUNCIONS” AMB ELS TEMES EDUCATIUS MEDIATITZATS PER LES ELECCIONS GENERALS: LLIBRE BLANC DE LA FUNCIÓ DOCENT, PACTE EDUCATIU I AVALUACIONS

 Aquest final de curs escolar coincideix amb unes noves eleccions electorals. Si el curs es va iniciar amb la convocatòria de les eleccions que es van celebrar el 20D, acaba amb la convocatòria del proper 26J. Hem transitat per un curs, sense precedents, amb el Govern i el Ministeri “en funcions”. Aquest panorama ha suposat que el debat educatiu hagi estat inevitablement marcat i mediatizado pels processos electorals.Recordem com el començament de curs va venir marcat per la proposta del llibre blanc de la funció docent que va generar un debat distractor i estèril allunyat de la reflexió profunda que necessita la política del professorat i que queda en “paper banyat” quan no s'aborda en el marc específic de negociació, la mesa sectorial d'educació i amb la implicació dels veritables protagonistes: els docents.Paral·lel al fracàs en la formació del nou govern després del complex resultat electoral, va sorgir un altre dels mantras recurrents: el pacte educatiu. Des d’ANPE hem reiterat fins a la sacietat la necessitat d'impulsar un pacte educatiu que doti d'estabilitat al sistema, que allunyi a l'educació de la confrontació ideològica permanent i que aconsegueixi un compromís per fer d'ella una veritable prioritat política i social a Espanya.


La voluntat d'aconseguir un Pacte Educatiu va quedar desvirtuada amb la proposició debatuda en el ple del congrés sobre la derogació de la LOMCE, una llei que va néixer sense consens i en un marc de retallades, però que una vegada aprovada, no pot ser derogada sense tenir una llei que la substitueixi, a més, sense pensar en les conseqüències immediates que pot tenir per a l'organització pràctica dels centres, per als alumnes i les seves famílies i els propis professors, la paralització d'una llei que porta dos cursos aplicant-se sense tenir aprovada, des del consens, una altra llei alternativa que la substitueixi.I el curs escolar acaba amb una altra polèmica com són les proves externes, que aquest curs corresponia aplicar la de sisè de primària. Hem assistit a una cerimònia de la confusió orquestrada per algunes CCAA que bé s'han negat directament a complir la llei o es parapeten en subterfugis legals com l'intent de “deixar en mans dels centres” la forma de realitzar l'avaluació final de Primària. Com també s'han posat sobre la taula els esborranys de les denominades revàlides de 4º de l'ESO i 2º de Batxillerat, ANPE vol recordar la seva posició: no ens oposem a la decisió d'incorporar al sistema educatiu aquest tipus d'avaluacions, que han d'estar estructurades i coordinades pel Ministeri perquè resultin efectives a l'hora de dissenyar programes i polítiques específiques, però solament tindran sentit si responen a un instrument per al diagnòstic del progrés en l'aprenentatge, a l'homologació de continguts i a l'aplicació de programes de recuperació i que vagin precedides d'un reforç previ de l'avaluació contínua i interna. En els nivells obligatoris cap alumne hauria de veure minvades les seves possibilitats de titulació per l'aplicació directa d'avaluacions externes sempre que l'alumne hagi acreditat suficientment en les avaluacions internes la superació de les competències, els objectius i els continguts curriculars establerts en cada nivell.En el relat de tots aquests temes hi ha un denominador comú, no s'ha comptat amb el professorat ni per buscar la seva implicació ni per escoltar les seves propostes.Davant l'imminent procés electoral i des del respecte absolut a totes les opcions polítiques, des d’ANPE sostenim que l'Educació ha de formar part d'una política d'Estat, que respongui a l'interès general dels ciutadans i no a interessos partidistes. L'èxit i la qualitat escolar, la formació i motivació dels docents, la dotació dels recursos necessaris i la confiança en un sistema educatiu eficaç i avançat haurien de constituir el veritable debat educatiu i el compromís polític i social de portar-ho a la pràctica. Només aquest compromís, entre tots, però explicant sempre amb el professorat, permetria aconseguir els pactes i acords necessaris que senten les bases per dotar d'estabilitat al sistema i per contribuir a la millora de la qualitat de l'Educació a Espanya.

« tornar »