C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL REVISIÓ ACORD MARC I INSPECCIÓ EDUCATIVA

27/07/2016

MESA SECTORIAL REVISIÓ ACORD MARC

 

Ja fa 10 mesos que des d’ANPE vàrem signar l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic. Per aquest motiu ens hem segut, per tal de fer un seguiment dels punts de l’acord que s’han complot i dels que estam en procés.

 

El més destacable del compliment d’aquest Acord és:

 

 • Increment de la plantilla d’inspectors i convocatòria d’oposicions.
 • Acord de substitució immediata de les baixes de professorat.
 • El mes de setembre de 2016 tot el personal docent, tant els funcionaris de carrera com els interins, cobraran els sexennis així com la paga extraordinària de 2012, de la qual s’ha abonat el 12,5 % el primer semestre de 2016 i la resta, fins a arribar al 100 %, es cobrarà com a màxim el gener de 2017.
 • L’Acord preveu un increment de 375 places de professors. El curs 2015-2016 finalment hi ha hagut 394 docents més que el curs 2014-2015, 120 docents més que el curs 2011-2012 (el curs anterior a les retallades).
 • Creació per decret del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ccordinat per la Mesa Sectorial.
 • Revisió i aprovació dels criteris d’elaboració de les plantilles dels centres educatius (educació infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, EOEP, EAP i ensenyaments de règim especial).
 • L’Acord fixa una baixada d’hores lectives per als professors de secundària, FP i EPA per al curs 2016-2017 de 20 a 19 hores setmanals.
 • Els ajuts de menjador s’han incrementat el curs 2015-2016, en què han passat de 900.000 euros a 1.100.000 euros.

 

En aquest sentit hem recordat i exigit a l’Administració la negociació inmediata de qüestions pendents com:

 

 • La reducció de tres hores lectives en relació als professors més grans de 55 anys, al llarg de 2016.
 • La percepció de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal (IT) pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat. Recentment, en la Mesa General de Funció Pública s’ha arribat a un acord per formar un grup de treball dels diferents àmbits públics perquè estudiï les situacions d’incapacitat temporal; posteriorment, les conclusions i propostes d’aquest grup de treball es negociaran en les diferents meses sectorials, entre les quals es troba la d’Educació.
 • També volem un model lingüístic escolar a partir del Decret de mínims, amb una mesa d’experts on se determini una distribució equilibrada de les tres llengües.
 • La possibilitat de pagar i puntuar l’estiu dels funcionaris interins per aquells que treballin d’una manera ininterrompuda tot el curs escolar.
 • La intenció d’avançar el cobrament dels complements de tutoria i cap de departamento si fos posible.

 

Amb tot això la COnselleria d’Educació ens durà una proposta al mes de setembre.

·         Respecte a les ràtios, el director general de Planificació ens ha explicat la situació, rebaixant a 4t d’educació infantil (infants de 3 anys) a 20 alumnes. A més, s’ha treballat per mantenir tots els grups de tots els nivells amb aquestes ràtios màximes: 20 alumnes a infantil (4t EI), 25 a primària, 30 a ESO i FP, i 35 a batxillerat. Actualment, la ràtio establerta per normativa estatal és de 25 alumnes per grup a educació infantil, ampliable a 28 alumnes per grup per necessitats d’escolarització. El curs 2016-2017, aplicant el compromís de l’Acord, s’ha aconseguit una ràtio mitjana de 18,24 alumnes per grup a 4t d’infantil (el curs 2015-2016 va ser de 21,4). Això suposa que un 82 % del total de centres tenen menys de 22 alumnes per aula a 4t d’educació infantil i un 99 %, menys de 25. En total s’han enviat 45 mestres d’EI i 15 mestres de PRI, amb la possibilitat d’enviar encara més quan al setembre es tanqui el procés de matriculació d’alumnes.

 

MESA SECTORIAL INSPECCIÓ

 

Respecte a la Mesa sectorial d’Inspecció Educativa, ens han informat que es convoca un concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció educativa durant 1 any, prorrogable a 2 anys.

Hi ha 5 places a Mallorca i 1 a Menorca, i la manera de provissió será amb un barem de mèrits com determina el Reial Decret estatal que regeix l’accés a la funció pública per a la Inspecció Educativa.

La convocatoria es penjara a la web de la Conselleria d’Educació el 2 d’Agost.

« tornar »