C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

02/08/2016

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

 

El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa dels mèrits, és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

« tornar »