C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

24/08/2016

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

 

-Resolució de dia 23 d'agost de 2016 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals de la comissió de selecció que ha d'actuar en el concurs de mèrits per proveir llocs de feina.

 

-Acta del sorteig per designar els membres de la Comissió de Selecció que actuarà en el procediment de concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa.

 

-Composició de la Comissió de Selecció.

« tornar »