C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX UN PACTE D´ESTAT QUE DONI ESTABILITAT AL SISTEMA EDUCATIU I UN ESTATUT DOCENT QUE REGULI LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT

17/09/2016

ANPE EXIGEIX UN PACTE D'ESTAT QUE DONI ESTABILITAT AL SISTEMA EDUCATIU I UN ESTATUT DOCENT QUE REGULI LA SITUACIÓ DEL PROFESSORATL'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha presentat l'estudi Panorama de l'Educació 2016 que fa referència a una sèrie de dades i conclusions sobre les quals ANPE ve exigint solucions des de fa molt temps.

 

L'informe adverteix que Espanya està per sota de la despesa mitjana de l'OCDE destinat a educació, tres punts percentuals menys que la mitjana. Des d’ANPE coincidim que una educació d'alta qualitat necessita un finançament públic sostenible, per això és necessari recuperar la inversió educativa, posar fi a les retallades i augmentar la despesa destinada a Educació que és un 1,4 % menys del PIB que els països del nostre entorn.

 

L'OCDE assenyala que el nostre país és el segon en el qual més han crescut els “ninis” en el període 2005 a 2015 dels joves entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen. ANPE coincideix amb l'OCDE i és una de les nostres reivindicacions per combatre aquest problema, l'aposta i l'impuls de la Formació Professional per aconseguir una formació qualificada i així millorar les taxes de empleabilidad.


L'estudi també revisa les retribucions salarials del professorat dels diferents països. I conclou que el sou dels professors a Espanya, en totes les etapes educatives, és lleugerament superior al salari mitjà dels països de l'OCDE en els primers anys laborals. No obstant això, el professorat espanyol cobra menys que la mitjana dels països al final de la seva vida professional. A més, cal tenir en compte que des de 2010 el professorat a Espanya ha sofert una disminució en les seves retribucions com a conseqüència de baixades i congelacions salarials.


Per regular el salari i altres punts que afecten a la situació dels docents, ANPE exigeix l'elaboració d'un Estatut Docent que reculli els requisits bàsics de la formació inicial del professorat, el desenvolupament d'un sistema d'accés a la funció pública docent més eficient, l'establiment d'una carrera professional motivadora i una memòria econòmica que asseguri la seva implantació. Per tant, és necessària la negociació immediata de l'Estatut Docent comptant amb la implicació del professorat i negociant totes les qüestions professionals i laborals en la taula sectorial d'educació.


Des d’ANPE venim exigint que l'Educació sigui una veritable prioritat política i social que permeti abordar amb profunditat els canvis i reformes que necessita els nostres sistemes educatius precedits d'un Pacte d'Estat que d'estabilitat i cohesió al sistema educatiu. Aquest pacte ha de consensuar les qüestions bàsiques del seu model i estructura, finançament, organització, avaluació… per aconseguir, en definitiva, un sistema educatiu recognoscible, vertebrat i cohesionat que impulsi una educació de qualitat per tots i asseguri el principi d'igualtat d'oportunitats en qualsevol part del territori nacional.

« tornar »