C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE DEMANA AL MINISTRE QUE COMPTI AMB EL PROFESSORAT PER DUR A TERME UN PACTE EDUCATIU I PER ELABORAR UN ESTATUT DOCENT

27/09/2016

ANPE DEMANA AL MINISTRE QUE COMPTI AMB EL PROFESSORAT PER DUR A TERME UN PACTE EDUCATIU I PER ELABORAR UN ESTATUT DOCENT


En la Reunió bilateral celebrada aquest matí en el Ministeri d'Educació entre el Ministre, el Secretari d'Estat i els representants de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, president nacional d’ANPE ha abordat també els temes pendents referent al procés d'implantació de la LOMCE, entre ells la revisió de les polèmiques “revàlides” o exàmens finals a celebrar en 4º d'ESO i 2º de Batxillerat, que en aquest curs, s'han d'engegar. ANPE ha reivindicat que la prova de 4º d'ESO no tingui caràcter acadèmic i que sigui una prova de diagnòstic i un referent més a tenir en compte pel professorat dins de l'avaluació contínua, però en cap cas ha de suposar un obstacle per a aquells alumnes que hagin aconseguit un rendiment satisfactori al centre educatiu durant l'Educació Secundària Obligatòria.


ANPE ha sol·licitat també que l'avaluació final de Batxillerat s'assembli a l'actual PAU quant al seu desenvolupament i que consti d'una única prova tant per obtenir el títol de Batxiller com per accedir a la Universitat d'acord al criteri de la Conferència de Rectors, a pesar que la LOMCE deixa oberta la possibilitat que les universitats facin a més les seves pròpies proves de selecció.

ANPE ha traslladat la seva preocupació per l'escassa incidència que està tenint la implantació de la Formació Professional Bàsica i la necessitat d'oferir una àmplia i generosa oferta de cicles formatius en la FP, així com l'establiment de vies acadèmiques alternatives de cara a la formació i promoció de l'alumnat cap als ensenyaments professionals o cap als ensenyaments acadèmics.


En relació al Pacte Educatiu, el president de ANPE, després de mostrar el seu escepticisme davant el pacte educatiu tant per la ideologització de l'educació com per la situació d'inestabilitat político-social, li ha demanat que juntament amb els temes bàsics que han de configurar el pacte sobre el model i estructura del sistema educatiu, el seu finançament i la vertebració i cohesió s'abordi la situació del professorat com a pilar fonamental d'aquest Pacte. En aquest sentit, ANPE ha exigit una veritable negociació encaminada a l'elaboració de l'Estatut Docent en el si de la Mesa Sectorial d'Educació partint de l'esborrany del document de consens elaborat l'any 2007 amb les corresponents actualitzacions.


ANPE ha exposat la seva preocupació per les altes taxes de professorat interí derivades de l'escassa oferta d'ocupació en els darrers anys, així com la incertesa generada en la situació laboral d'aquest col·lectiu després de la publicació de les sentències del Tribunal de justícia de la Unió Europea relativa a l'estabilitat i a la indemnització per la finalització de contracte.


Referent al Pla de Millora de la Convivència Escolar, ANPE ha exigit al Ministre que compti amb la implicació del professorat per al seu desenvolupament. Aquest Pla ha d'incloure el desenvolupament reglamentari de la llei d'autoritat del professor, un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i reactivar l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar.


Finalment, ANPE li ha demanat al Ministre que exerceixi el lideratge que li correspon per impulsar, vertebrar i coordinar l'Educació a través de la Mesa Sectorial i de la Conferència Sectorial d'Educació.


ANPE desitja que se superi al més aviat possible aquesta situació d'inestabilitat política i de crisi institucional, de manera que es pugui abordar amb garantia un veritable procés de debat i negociació sobre les qüestions fonamentals que afecten al sistema educatiu i a la situació del professorat. Mentrestant, ANPE seguirà treballant per situar a l'Educació al centre dels interessos i prioritats socials i per dignificar la professió docent.

« tornar »