C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

DAVANT LA POLÈMICA SORGIDA SOBRE LES TASQUES ESCOLARS ANPE EXIGEIX RESPECTE A LA TASCA DOCENT I A LA LLIBERTAT DE CÀTEDRA I RECLAMA MÉS COL•LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

27/09/2016

DAVANT LA POLÈMICA SORGIDA SOBRE LES TASQUES ESCOLARS ANPE EXIGEIX RESPECTE A LA TASCA DOCENT I A LA LLIBERTAT DE CÀTEDRA I RECLAMA MÉS COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLAUna vegada més, en l'inici de curs es reprodueix el debat sobre les tasques escolars alimentat per una campanya d'una confederació de pares que demana el boicot i insubmissió a les tasques escolars durant el mes de novembre, suscitant una gran controvèrsia en el si de la comunitat educativa, que s'ha fet extensible a la societat i que coincideix, a més, amb altres campanyes publicitàries que d'alguna manera qüestionen la feina del professorat i atempten contra la llibertat de càtedra i el principi d'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres educatius.ANPE manifesta el seu rebuig davant aquestes propostes que inciten a la insubmissió i al boicot atemptant contra l'activitat del professorat i la seva autoritat professional i acadèmica. La comunicació al centre educatiu entre el professorat i les famílies resulta fonamental per resoldre aquestes controvèrsies des del diàleg amb el tutor o amb l'equip directiu o des dels òrgans de participació educativa com és el Consell Escolar. Les propostes de boicot i insubmissió no encaixen en una bona dinàmica educativa llançant un missatge demoledor sobre la relació professor-alumne que soscava l'autoritat del docent, atempta contra la bona convivència escolar i en última instància contra el rendiment acadèmic de l'alumne.Des d’ANPE estem disposats a participar al debat sobre la necessitat d'introduir racionalitat en les tasques escolars reconeixent els beneficis que tenen aquestes feines com afermar l'après a l'aula, inculcar hàbit d'estudi, fomentar l'esforç personal i fins i tot l'organització i planificació del treball de l'alumne sempre que es respecti l'adequació, la moderació i la proporcionalitat d'aquests deures a l'edat i al nivell educatiu i, al seu torn, han de respectar els diferents temps de l'estudiant per jugar, descansar i relacionar-se amb els altres. L'objectiu dels deures és millorar el rendiment de cada alumne responent a les seves necessitats educatives.Tal vegada en aquests debats el que es reclama és una veritable política de conciliació de la vida familiar i laboral que la seva problemàtica és aliena a l'escola. Avui dia vivim temps difícils per a aquesta conciliació a causa de la jornada laboral dels pares que comporta, en molts casos, situacions que obliguen als alumnes a passar llargues hores al centre educatiu després de la jornada lectiva o a la realització d'activitats extraescolars que poden recarregar la jornada de l'alumne i afectar a la convivència familiar.ANPE demana respecte i confiança en la tasca del professorat i que no es qüestioni contínuament la seva professionalitat. Aquest tipus de campanyes distorsionen el problema i ho allunyen de l'àmbit propi on ha de resoldre's: el centre educatiu. Des d’ANPE apel·lam al sentit comú i al diàleg família-escola. La relació indissociable en la funció educativa de la família i l'escola fa que sigui necessària la implicació i cooperació d'ambdues per a la millora de l'educació dels nostres alumnes i per al seu rendiment escolar.

« tornar »