C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 29 DE SETEMBRE

29/09/2016

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 29 DE SETEMBRE

A principis de setembre vàrem instar a la Conselleria d’Educació a convocar una Mesa Sectorial per tractar una sèrie d’assumptes pendents, dins el full de ruta previst a l’Acord Marc. Ara que ja hem començat el curs escolar en podem fer una valoració.Hem de dir que feim una valoració positiva del desenvolupament de l’Acord Marc, i també trobam que el curs s’ha iniciat amb certa “normalitat” però, encara queden pendents algunes qüestions com són:1. Respecte al tractament de les incapacitats temporals (que ja vàrem tenir una reunió al mes d’Agost a la DG de Funció Pública) ens ha arribat una proposta millorada que demà serà presentada al Consell de Govern per a la seva aprobació:


Es reconeix el dret a percebre un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat social fins a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades per les situacions d’incapacitat temporal següents:

-Les que impliquin una intervenció quirúrgica o hospitalització, encara que la intervenció quirúrgica o l’hospitalització tinguin lloc en un moment posterior, sempre que correspongui al mateix procés patològic i no hi hagi hagut interrupció. A l’efecte de determinar aquesta situació, només es considerarà com a intervenció quirúrgica la que derivi de tractaments que estiguin inclosos en la cartera bàsica de serveis del Sistema nacional de salut.

-Els processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de quimioteràpia, o tractaments de naturalesa anàloga.

-Les que tenguin l’inici durant l’estat de gestació, encara que no suposin una situació de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància.

-Les derivades de contingències comunes per malaltia greu que impossibiliti el norma desenvolupament de la prestació del servei. A aquests efectes s’entendrà com a malaltia greu les baixes iguals o superiors a 5 dies.

-Les que afectin a empleades públiques víctimes de violència de gènere i que derivin d’aquesta situació.

2. La Conselleria ja disposa d’un esborrany del Decret de Prevenció Propi del sector educatiu i traslladarà aquest document a tots els centres educatius, sindicats, comitès de salut laboral etc, per tal que el puguin estudiar i fer les aportacions que considerin necessaris. Una vegada rebudes les aportacions es traslladaran a la Mesa Sectorial per tal de donar forma definitiva a la normativa i seguir els cauces legals per a la seva aprovació.


3. Respecte a la
reducció de les hores lectives pels majors de 55 anys hem demanat a la Conselleria continuar treballant a Meses Tècniques per tal d’arribar a un acord de reducció de les 3 hores lectives el més aviat possible. La Conselleria ens ha informat que estudiarà aquest tema ja que suposa un increment considerable de docents i han d'estudiar la quantia econòmica que això suposaria.4. Respecte a les
oposicions  ens han informat que han de respectar el límit que tenen de no poder convocar més enllà del 100% de la taxa de reposició, la qual cosa deixa un màxim de 400 places per la convocatòria de 2017. Encara així, la Conselleria farà una proposta d'incrementar aquest nombre de places.

5. Respecte a l’increment de la despesa en educació ens han informat que hi ha un increment real del pressupost a educació que oscil·la entre els 20-25 milions d'euros.


« tornar »