C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA D´AUXILIARS DE CONVERSA DE LLENGÜES ESTRANGERES

11/10/2016

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'AUXILIARS DE CONVERSA DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia  26 d’octubre de 2016.

S’ha de presentar l’annex 1 i 2 juntament amb la següent documentació:

a) Fotocòpia del passaport i fotocòpia de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) o DNI (document nacional d’identitat).

b) Fotocòpia compulsada de la titulació universitària al·legada o certificat d'estar matriculat en l'últim curs d'estudis de nivell universitari.

c) Certificat mèdic que acrediti que l’interessat no pateix malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d) Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

e) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits en l’apartat 11.

« tornar »