C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RECUPERAM LES BESTRETES DE FONS SOCIAL

24/10/2016

RECUPERAM LES BESTRETES DE FONS SOCIAL

 

Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012. 

- Bestreta ordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 10 mensualitats) 

- Bestreta ordinària per maternitat, tot el personal docent en permís de maternitat (mín. 5,5 mesos en servei actiu): fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 4 mensualitats)  


- Bestreta extraordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 6 mensualitats (a retornar amb un màxim de 24 mensualitats) per atendre necessitats de carácter urgent.

 

- Ajuts per fills menors de divuit anys. (38,57€ mensuals)

- Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. (173,55€ mensuals)

- Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills:

- Ajut matrícula curs 2015-2016 (fins a 462,83€ anuals)

- Ajut llibres relacionats curs 2015-2016 (fins a 155,75€ anuals)

 

» Enllaços relacionats

« tornar »