C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

27/10/2016

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

 

Calendari

Els consells escolars de centre canvien parcialment els seus representants cada dos anys. En aquesta convocatòria renoven:

-  Els centres que elegiren consell escolar o en renovaren alguna de les meitats l'any 2014 (curs escolar 2014/2015).

-  Els centres de nova creació.

-  Els centres de nova creació que només duen un any de funcionament i han de completar algun sector del seu consell escolar.

-  Els centres que no tenen cap representant d'un sector del consell escolar i no disposen de substituts.

-  Els centres que per algun motiu no renovaren quan els hi tocava.

Per tots els que participen d’aquesta convocatòria s’ha publicat el calendari oficial a les Eleccions als Consells Escolars 2016. Les principals dates del procés són les següents:

 

-  28  d’octubre: A les 12.00 hores finalitza el termini de presentació de candidatures

-  07 de novembre: Publicació i comunicació de les candidatures provisionals

-  08 de novembre: Presentació de reclamacions

-  10 de novembre: Publicació i comunicació de les candidatures definitives

-  17 de novembre: Eleccions de l’alumnat

-  18 de novembre: Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat

-  21 de novembre: Eleccions del personal d’administració i serveis

-  22 de novembre: Eleccions dels pares i mares

» Enllaços relacionats

« tornar »