C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

DAVANT EL NOMENAMENT DEL NOU GOVERN I DEL MINISTRE D´EDUCACIÓ, ANPE REIVINDICA UNA SÈRIE DE MESURES IMPRESCINDIBLES PER MILLORAR EL SISTEMA EDUCATIU

04/11/2016

DAVANT EL NOMENAMENT DEL NOU GOVERN I DEL MINISTRE D'EDUCACIÓ, ANPE REIVINDICA UNA SÈRIE DE MESURES IMPRESCINDIBLES PER MILLORAR EL SISTEMA EDUCATIUAvui hem conegut als nous membres de l'equip del govern que hauran d'afrontar aquesta complicada legislatura amb la necessitat d'arribar a acords a través del diàleg amb un gran tarannà negociador donada l'actual aritmètica parlamentària.

Són moltes les qüestions pendents que el nou govern ha d'afrontar per impulsar l'economia, crear més ocupació i escometre i apuntalar les reformes estructurals sobre les quals s'assenta el nostre estat de benestar. Per a nosaltres, entre elles, i en lloc rellevant, haurà d'estar la de l'educació.Davant el nou Govern i el Ministre d'Educació ANPE reivindica :- Impulsar un pacte bàsic d'Estat des del consens i el diàleg comptant amb el professorat. Els grans partits polítics hauran d'adquirir amb la societat el compromís d'un acord bàsic en educació que permeti l'estabilitat normativa des de les millores reals i efectives, i que preservi al sistema educatiu de les retallades pressupostàries i de les disfuncions tan greus que s'estan produint en l'aplicació de la LOMCE, una reforma que va néixer sense consens i en un escenari de retallades, que ha llastrat la seva engegada. Només des d'un pacte d'Estat o acord previ podran abordar-se els canvis i reformes que té pendent el nostre sistema educatiu, que passa per asseure les bases per a una reforma profunda i global del sistema educatiu. Urgeix una reforma que abasti des de la primària fins a la universitat i que acabi també amb la incertesa, conseqüència de la falta d'un govern estable.- Abordar la situació del professorat i el seu desenvolupament professional, elaborant un Estatut Docent, la norma marco que reguli la Funció docent des de l'accés fins a la jubilació, passant per l'establiment d'una carrera professional. D'una bona política del professorat depèn la millora del sistema educatiu.

- Elaborar una llei de finançament de l'ensenyament. Per a això és imprescindible augmentar el percentatge de PIB destinat a l'educació fins a aconseguir almenys el 6% en aquesta legislatura. No oblidem que les retallades pressupostàries en els últims anys han reduït la despesa educativa fins al 4,4 % actual, la qual cosa ens allunya cada vegada més dels països de la UE.

- Prioritzar l'ensenyament públic com a garant del principi d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social. Això exigeix revertir les retallades i recuperar la inversió educativa.- Impulsar la vertebració i cohesió del sistema educatiu. Un sistema transferit necessita la labor de coordinació i lideratge que té encomanada l'el Ministeri d'educació. És imprescindible garantir una cohesió real del sistema educatiu que impedeixi la fragmentació en subsistemes.- Aconseguir un acord bàsic sobre el model i estructura del sistema educatiu i potenciar la Formació Professional com a gran aposta de cara a la millora de la formació i de la inserció professional dels nostres joves.Davant aquesta nova etapa, ANPE proclama que l'educació és el veritable indicador de la marxa d'una societat, és la millor política social i la inversió més segura per sortir de la crisi de valors i també de la crisi econòmica, que estan ocasionant tan enormes canvis socials. El gran desafiament en aquest moment és convertir-la al centre dels interessos i de les actuacions polítiques. Per això creiem que la societat sencera ha de prendre partit per ella, i els poders públics adoptar les decisions ineludibles per solucionar un dels problemes més greus del nostre país. Una bona educació, sens dubte, construeix i millora el futur.

« tornar »