C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE APOSTA PER A L´EDUCACIÓ, LA CONSCIENCIACIÓ SOCIAL I EL COMPROMÍS POLÍTIC PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

25/11/2016

ANPE APOSTA PER A L'EDUCACIÓ, LA CONSCIENCIACIÓ SOCIAL I EL COMPROMÍS POLÍTIC PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA


ANPE mostra el seu absolut rebuig a les actituds i agressions masclistes, que desgraciadament sofreixen tantes dones al nostre país i al món.

És alarmant comprovar com, segons un estudi de recerca dut a terme per la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), més del 80% dels adolescents i joves espanyols de 14 a 19 anys afirmen conèixer o haver conegut algun acte de violència entre gènere en parelles de la seva edat. Molts d'aquests estudis mostren la impossibilitat de mantenir vincles d'igualtat entre els joves, que fomenten relacions descompensades i propenses a actituds d'abús i a aquest tipus de conductes s'afegeix una nova eina com és la tecnologia.


Per això resulta pertinent que la llei contra la violència de gènere (aprovada en 2004 per unanimitat al Congrés) sigui recolzada per un compromís polític i social per posar fi a aquesta xacra, que encara, en moltes ocasions, aquest tipus de comportaments es troba normalitzats en la nostra societat i sobretot entre els nostres joves.

Enfront de la violència contra la dona i contra els més febles i indefensos, la informació, la publicitat i principalment l'educació exerceixen sempre un paper essencial per impulsar una societat amb ferms principis i valors que respectin la llibertat i la dignitat de les persones.

L'Educació és cosa de tots, per la qual cosa ANPE trasllada a la societat, la imperiosa necessitat d'eradicar aquesta xacra de la violència contra les dones, treballant de manera conjunta a l'educació dels més joves. L'educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica dels mateixos, així com per a la no violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. La situació d'assetjament escolar, en moltes ocasions, té un component sexista pel que resulta fonamental formar als nostres joves i propiciar els canvis necessaris que acabin amb les actituds violentes i que promoguin relacions de respecte i igualtat. El compromís d'ANPE per millorar la convivència a l'escola no solament passa per eradicar la violència a les aules sinó també té l'objectiu de formar a ciutadans lliures i responsables des d'una educació en valors per contribuir a la transformació i millora de la nostra societat.


Referent a això, el compromís del professorat amb la igualtat efectiva entre homes i dones així com la prevenció de la violència de gènere i la sensibilització davant aquest tipus de conductes, és ferma a través de l'educació en valors com a element transversal en totes les àrees i en tots els àmbits del centre educatiu.


ANPE aposta per l'educació, la conscienciació social i el compromís polític per treballar en l'eradicació de la violència contra la dona.

« tornar »