C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

DAVANT LA PRESENTACIÓ DE L´INFORME PISA 2015, ANPE REMARCA LA URGENT NECESSITAT D´UN PACTE EDUCATIU

07/12/2016

DAVANT LA PRESENTACIÓ DE L'INFORME PISA 2015, ANPE REMARCA LA URGENT NECESSITAT D'UN PACTE EDUCATIU PER CONVERTIR A l'EDUCACIÓ EN UNA VERITABLE PRIORITAT POLÍTICA I SOCIAL I EVITAR LES GRANS DIFERÈNCIES EXISTENTS ENTRE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

 L'informe PISA 2015 posa de manifest que l'Educació a Espanya millora significativament en comprensió lectora però ens estancam en matemàtiques i ciències.La mostra inclou més de 37.000 alumnes i participen per primera vegada totes les Comunitats Autònomes amb dades pròpies. És veritat que aquesta millora ve condicionada per un lleuger increment en el percentatge global al mateix temps que es produeix un descens de la mitjana, la qual cosa ens permet pujar respecte a la resta dels països. No obstant això, hem de destacar la important bretxa entre les Comunitats Autònomes, algunes ofereixen uns resultats molt per sobre de la mitjana com Castella i Lleó amb 522 punts que ocupa el desè punt per sota de Finlàndia i Madrid amb 520. També destaca Navarra amb 514, Galícia amb 509 i Aragó amb 506. A l'altre costat de l'escala es troben Extremadura amb 475, Andalusia amb 479 o les Canàries amb 483 per sota de la mitjana.Aquesta desigualtat territorial és una de les moltes claus que demostren l'errada que suposa magnificar els informes PISA lloc que es tracta d'una prova basada en una mostra minsa de la població escolar i ha d'interpretar-se com el que és: un diagnòstic per establir propostes de millora. La situació del sistema educatiu espanyol es mesura millor amb altres estàndards més objectius, per exemple, els índexs de fracàs i abandonament escolar, que van millorant gradualment.L'informe ens mostra també que els països que han apostat per millorar la situació del professorat i el seu reconeixement laboral i professional han obtingut els millors resultats. Per exemple, països com Portugal que fa anys estava en els últims llocs i que en aquests anys ha desenvolupat la carrera docent, ha millorat significativament els seus resultats en aquest informe.Per la seva banda, els docents espanyols estan fent aquest esforç de manera voluntària i sense un reconeixement professional i econòmic lloc que no existeix al nostre país una carrera docent. Així i tot, la professionalitat dels docents i el seu treball dia a dia a les aules, salven les deficiències del sistema educatiu i són el principal factor de la millora d'aquests resultats.Per això, a Espanya és ineludible millorar la professió docent, buscant un sistema de selecció, formació i reconeixement acord als països que ho van engegar fa anys i són els que millors resultats han obtingut en l'informe. Els països millor situats en l'informe PISA dediquen una atenció prioritària a l'educació als seus Pressupostos, i estableixen mesures per dignificar la labor docent.ANPE es reafirma que és imprescindible:- Un Pacte d'Estat que vertebri el sistema educatiu de manera que s'evitin les enormes desigualtats entre comunitats autònomes.


- Elaborar una Llei de finançament de l'ensenyament. L'augment de la despesa pública destinada a l'educació fins a almenys un 6%. Les retallades pressupostàries en els últims anys han reduït la despesa educativa fins a un 4,4% actual, la qual cosa ens allunya cada vegada més dels països de la UE.


- Abordar la situació del professorat i el seu desenvolupament professional que passa per negociar de manera immediata l'Estatut Docent.


- Apostar decididament per la qualitat de l'ensenyament públic, que precisa dels majors mitjans i recursos perquè garanteix el principi d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social.


Des d’ANPE venim exigint que l'Educació sigui una veritable prioritat política i social que permeti abordar amb profunditat els canvis i reformes que necessita els nostres sistemes educatius precedits d'un Pacte d'Estat que d'estabilitat i cohesió al sistema educatiu. Aquest pacte ha de consensuar les qüestions bàsiques del seu model i estructura, finançament, organització, avaluació… per aconseguir, en definitiva, un sistema educatiu recognoscible, vertebrat i cohesionat que impulsi una educació de qualitat per tots i asseguri el principi d'igualtat d'oportunitats en qualsevol part del territori nacional.

« tornar »