C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM MESA SECTORIAL DIMARTS 17 DE GENER

17/01/2017

RESUM MESA SECTORIAL DIMARTS 17 DE GENER

 

Avui hem assistit a una Mesa Sectorial on hem tractat la regulació de les estades formatives del professorat d’FP en empreses i l’oferta formativa pel curs 2017/18.

 

Entre les novetats més destacades ens han dit que: han ampliat les estades a empreses a tota la UE, que se poden repetir estades a les mateixes empreses, que han establert un protocol de col·laboració amb aquestes empreses així com la possibilitat que un professor pugui establir directament la selecció d’una empresa que determini lliurement, la reducció de 10 a 5 dies per renunciar, establir mecanismes de transferència de coneixement d’aquesta estada dins l’aula, un seguiment des dels centres de formació, l’assegurança que cobreixi l’estada del professor en aquesta empresa i també la possibilitat de fer l’estada durant l’estiu.

 

Des d’ANPE hem aportat que seria positiu afavorir qualsevol mesura que incentivi al docent de la pública a participar en aquestes estades:

-      Pagant les despeses de manutenció, lloguers, etc,…que s’en derivin de l’estada.

-      Obrir i facilitar aquesta formació per part del centre, així com que se pugui fer dins l’horari lectiu i no lectiu.

 

Respecte de l’oferta formativa, ens han dit que han sol·licitat als centres les seves ofertes de millora respecte a l’FP, així com escoltar a tots els sectors implicats. També ens han explicat els problemes que presenten alguns estudis que ja estan saturats i que no es poden ampliar grups perquè no tendrien empreses suficients per fer la FCT, o per problemes d’obres i equipaments específics, etc,…

 

Respecte a la formació específica del professorat d’FP han dissenyat cursos de caràcter més tècnic a l’EBAP. També intenten oferir cursos al SOIB per tal de completar els estudis de determinats alumnes que necessiten per assolir el títol de tècnic. Han comentat el problema que tenen amb l’FP DUAL per tenir més empreses que alumnes, i finalment, les dificultats a l’FP a distància que fa necessari d’un canvi de metodologia i que genera més dificultats que la presencial.

 

Des d’ANPE hem demanat que el professorat d’FP tengui departament propi a tots els centres, malgrat les dificultats. També hem sol·licitat que el professorat de FOL pot ajudar dins la tasca d’orientació per tal de minvar el fracàs escolar (ja que molts alumnes abandonen els estudis a la meitat per manca de motivació ja que no era el que esperaven) i finalment, trobam necessari augmentar els centres integrats de formació professional amb bons espais per poder agrupar a famílies professionals i més autonomia.

« tornar »