C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONVOCATÒRIA D´AJUTS PER A ALUMNES PER PARTICIPAR EN UN PROGRAMA D´IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS A ESPANYA DURANT LA PRIMAVERA DE 2017

30/01/2017

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A ALUMNES PER PARTICIPAR EN UN PROGRAMA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS A ESPANYA DURANT LA PRIMAVERA DE 2017

 

S’han convocat en règim de concurrència competitiva ajudes per a 4 grups d’alumnes de 6è curs d’educació primària i 2 grups d’alumnes de 2n ESO de les Illes Balears per al desenvolupament d’un programa d’immersió lingüística en anglès durant la primavera de 2017en un centre situat en una zona del territori peninsular.

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat durà a terme la selecció dels centres educatius participants. Els alumnes han d’estar matriculats en centres sostinguts amb fons públics i viatjaran acompanyats de dos professors. El centre formarà un grup d’entre 20 i 25 alumnes de 6è curs d’educació primària o de 2n curs d’ESO en cada cas.

L’activitat es durà a terme en dates compreses entre els mesos d’abril i juny de 2017 i es realitzarà, en règim d’internat, en períodes setmanals, de diumenge a la tarda a dissabte al matí.

Els criteris de valoració per a la selecció de centres serà el següent:

  • Qualitat del projecte de participació presentat: fins a 6 punts.
  • Context socioeconòmic del centre sol·licitant: fins a 4 punts.
  • Participació anterior en el programa: de 0 a 2 punts.

En el termini màxim de 20 dies hàbils després de la fi del termini de presentació de sol·licituds, els òrgans de selecció de les diferents comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla enviaran un informe al Centre Nacional d’Innovació i Recerca Educativa de Madrid.

 

 

« tornar »