C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

DAVANT EL DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU, ANPE APOSTA PER UN PLA ESTRATÈGIC DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR

30/01/2017

DAVANT EL DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU, ANPE APOSTA PER UN PLA ESTRATÈGIC DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR

 

Des de 1964, per commemorar la mort de Gandhi, se celebra el 30 de gener el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, reconegut per la UNESCO en 1993. En aquesta data es recorda la necessitat de l'educació per a la tolerància, la solidaritat, el respecte als Drets Humans, la no violència i la pau. A més, la Convecció sobre els Drets del Nen, en el seu article 29 assenyala que l'educació ha d'estar encaminada a desenvolupar la personalitat i preparar al nen per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics, nacionals i religiosos, i persones d'origen indígena.


Tots els anys, segons s'acosta el penúltim dia del mes de gener, no hi ha col·legi que reconegui aquest “Dia de la Pau”.


Des d’ANPE apostam per una educació en valors que millori la convivència a les aules on tota la comunitat educativa i la societat en general hem de sentir-nos concernits en la prevenció i erradicació de conductes violentes o agressives que en moltes ocasions condueixen a l'assetjament escolar. És fonamental prevenir, eradicar i atendre aquests casos dels qui se senten assetjats adoptant mesures cautelars que garanteixin la integritat moral i psíquica i la seguretat de les víctimes.


En ANPE creiem que la bona convivència és imprescindible perquè l'escola sigui un lloc d'aprenentatge, tolerància i respecte, en el qual l'autoritat del professor fonamenti la qualitat de l'ensenyament, i en el qual estiguin garantits els drets i llibertats de tots.


ANPE considera que és necessari adoptar mesures urgents per a l'eradicació de qualsevol conducta violenta als centres educatius pel que proposa l'elaboració d'un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar, que explicaria, entre uns altres, amb els següents apartats:


-Un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i un pla de detecció precoç i eradicació dels problemes als centres educatius.


-La reactivació de l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar.


-L'actualització dels Decrets de convivència, així com les Normes de conducta establertes als centres.


-Un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.


És imprescindible abordar la prevenció des d'edats primerenques, la millora de la convivència escolar i l'erradicació de qualsevol conflicte i situació de violència a les aules ha de ser un compromís i una tasca permanent de tots per aconseguir que el procés educatiu es realitzi amb absoluta normalitat. L'Escola ha de ser el lloc de la convivència i l'aprenentatge que formi ciutadans lliures i responsables a partir d'una educació en valors per tal de contribuir a la transformació i millora de la nostra societat.

« tornar »