C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE QUALIFICA D´INSOSTENIBLE LA SITUACIÓ D´INCERTESA QUE LES OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS ESTAN VIVINT EN TOTA ESPANYA

20/02/2017

ANPE QUALIFICA D'INSOSTENIBLE LA SITUACIÓ D'INCERTESA QUE LES OPOSICIONS A COSSOS DOCENTS ESTAN VIVINT EN TOTA ESPANYAANPE denuncia el despropòsit i la falta de coordinació que s'està vivint en totes les Comunitats Autònomes i a nivell de l'Estat en relació a les convocatòries d'oposicions als cossos docents on el Ministeri d'Educació, responsable de coordinar les polítiques educatives de l'Estat, no ha exercit el paper vertebrador necessari en les actuals circumstàncies. Els responsables de les CCAA han estat incapaces de posar-se d'acord en les convocatòries d'oposicions i el Govern no ha proporcionat encara la seguretat o garantia jurídica que permeti les possibles convocatòries.


Des d’ANPE volem denunciar de nou la situació que s'està vivint en totes les CCAA i a nivell de l'Estat sobre les oposicions als cossos docents, està en joc l'esforç personal i econòmic dels interins i aspirants a ingressar en els cossos docents i s'està deixant de costat alguna cosa que hagués de ser prioritari i qüestió d'Estat com és l'Educació. La necessària estabilitat de les plantilles als nostres centres educatius solament es pot aconseguir a través d'àmplies ofertes d'ocupació pública en totes les CCAA. ANPE lamenta l'oportunitat perduda aquest any per la falta de lideratge i inacció tant del Ministeri d'Educació, que hauria de ser l'impulsor i coordinador de totes aquestes qüestions, com de les Conselleries d'Educació de les CCAA.


ANPE sempre ha defensat, com un dels elements fonamentals de millora del nostre Sistema Educatiu, l'estabilitat de les plantilles docents i la reducció de l'alta taxa de professorat interí que existeix al nostre país. Per a això, resulta imprescindible la convocatòria de forma coordinada d'àmplies ofertes d'ocupació pública en els mateixos cossos docents tots els anys per les Comunitats Autònomes fins a reduir l'ocupació precària existent. Però l'escenari al que estam assistint els últims mesos dista molt de tot això, on CCAA anunciaven que convocaven oposicions i unes altres que no, unes per al cos de Mestres, unes altres per als cossos d'Ensenyaments Secundari, sent incapaços de coordinar-se i posar-se d'acord en quins i quan convocar.


A data d'avui, no existeix la suficient garantia que permeti l'aprovació de les diferents ofertes d'ocupació pública. Així, en aquesta situació de caos i incertesa, s'estan produint anuncis en diverses Comunitats Autònomes replantejant-se anul·lar la convocatòria d'oposicions que havien anunciat prèviament.


Davant aquesta situació, ja de difícil reconducció a hores d'ara de l'any, ANPE exigeix al Ministeri d'Educació i als responsables de les diferents CCAA mesures a curt i llarg termini. En primer lloc garantir i dotar de la seguretat jurídica necessària la convocatòria d'oposicions a cossos docents que aquella Comunitat Autònoma que així ho desitgi pugui realitzar en el present any. En segon lloc que s'acordi i estableixi un Pla o calendari per a totes les CCAA que garanteixi la convocatòria anual d'àmplies ofertes d'ocupació pública en els mateixos cossos docents amb l'objectiu de reduir la taxa de professorat interí entre el 6% i 8% en tota Espanya. Perquè això sigui possible exigim, al seu torn, al Govern i als grups parlamentaris en les Corts que arbitrin els mecanismes necessaris perquè la taxa de reposició no resulti una limitació en les convocatòries d'oposicions als cossos docents en els propers anys.

« tornar »