C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX LA URGENT NECESSITAT DE DOTAR DE LA NORMATIVA LEGAL NECESSÀRIA PERQUÈ LES CCAA PUGUIN CONVOCAR OPOSICIONS ALS COSSOS DOCENTS AQUEST ANY

01/03/2017

ANPE EXIGEIX LA URGENT NECESSITAT DE DOTAR DE LA NORMATIVA LEGAL NECESSÀRIA PERQUÈ LES CCAA PUGUIN CONVOCAR OPOSICIONS ALS COSSOS DOCENTS AQUEST ANYA la reunió celebrada avui en el Ministeri d'Educació ANPE ha tornat a exigir al Govern que estableixi urgentment el suport legal necessari perquè les convocatòries als cossos docents es puguin celebrar aquest any amb les garanties jurídiques necessàries.A més des d’ANPE s'ha tornat a exigir al Ministeri la reversió de les retallades que a nivell Estatal encara es mantenen i la negociació en la Mesa Sectorial de totes les qüestions que afectin al professorat relacionades amb el Pacte Educatiu, fonamentalment el desenvolupament d'un Estatut de la Funció Pública Docent dins d'una necessària Llei marc de la professió docent.Així, ANPE ha proposat al Ministeri la necessitat d'acordar en el si de la Mesa Sectorial la reversió de les retallades establertes per l'Estat i recollits principalment en el RD-Llei 14/2012 però també en el RD-Llei 20/2012.Per ANPE, és també necessari i imprescindible que el Ministeri es comprometi al fet que totes les qüestions que afecten o puguin afectar al professorat, directa o indirectament, dins del marc del futur Pacte Educatiu que actualment s'està gestant en el si de la Subcomissió del Congrés sobre el mateix. En definitiva que s'escolti al professorat en el tràmit d'una nova Llei orgànica educativa.ANPE ha proposat també fixar un calendari de negociació de l'Estatut Docent, compromès pel Ministeri, i que ha d'anar acompassat i acompanyant a l'elaboració del Pacte educatiu, doncs aquest ens ha de portar dues qüestions fonamentals, una nova Llei Orgànica d'Educació nascuda del consens i un Estatut de la Funció Pública Docent que perfectament es podria encaixar, no només com a desenvolupament de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública, sinó també dins d'una futura Llei de la Professió docent, on es reguli la nostra professió, no només en l'àmbit de la funció pública, sinó també en la resta d'àmbits.Qüestió fonamental i d'especial rellevància per ANPE és la necessitat de reduir la taxa d'interins en totes les CCAA per fixar-la per sota del 8%. Les altes taxa d'interins que existeixen actualment en tot l'Estat són un mal endèmic per al nostre Sistema Educatiu i la seva disminució una necessitat per millorar la qualitat del mateix i donar estabilitat als equips docents dels centres educatius. Aquí exigim un compromís del Ministeri d'Educació per ser capaç de coordinar a totes les CCAA i acordar amb les mateixes convocatòries d'oposicions tots els anys i que es fixi amb elles el citat objectiu de reduir fins a aquests nivells les taxes actuals de professorat interí en els propers anys, no anant-nos en cap cas més enllà d'aquesta legislatura. Ha de ser el Ministeri el que lideri tot això i propiciï convocatòries d'oposicions anuals dels mateixos cossos docents en totes les CCAA.Finalment i de forma urgent, ANPE ha exigit al Ministeri d'Educació que sol·liciti al Govern que, al més aviat possible, habiliti la normativa que permeti a les CCAA que decideixin convocar oposicions el puguin fer, buidant qualsevol dubte sobre la validesa jurídica d'aquests processos, ja que, hi ha milers d'interins i aspirants als cossos docents que estan pendents d'això.

« tornar »