C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE EXIGEIX QUE ES REUNEIXI AMB URGÈNCIA LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D´EDUCACIÓ

24/03/2017

ANPE EXIGEIX QUE ES REUNEIXI AMB URGÈNCIA LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ TOTES LES CCAA PUGUIN CONVOCAR OPOSICIONS I SE COORDINI L’OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

El Ministre d'Educació ha anunciat que es publicarà un Reial decret Llei que acompanyarà al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i que serà aprovat el proper dia 31 en el Consell de Ministres que permetrà a les autonomies convocar aquest any oposicions amb una taxa de reposició del 100% en l'àmbit de l'educació. Això, unit al compromís de reduir en els propers anys el percentatge d'interins del nostre Sistema Educatiu al 8%, fa urgent la convocatòria de la Conferència Sectorial d'Educació i la Mesa Sectorial d'Educació.


ANPE ha vingut denunciant durant tots aquests mesos el despropòsit i la falta de coordinació que s'ha estat vivint en totes les Comunitats Autònomes i a nivell de l'Estat en relació a les convocatòries d'oposicions als cossos docents on el Ministeri d'Educació, responsable de coordinar les polítiques educatives de l'Estat, no ha exercit el paper vertebrador necessari i ha permès que algunes CCAA emparant-se en la inseguretat jurídica o altres motius no convoquin oposicions aquest any perjudicant amb això no solament a milers d'interins i aspirants a ingressar en els cossos docents sinó al mateix sistema educatiu, que està arribant a taxes d'interinitat i precarietat absolutament desproporcionades, superant ja més del 25 %, amb la consegüent inestabilitat de les plantilles dels nostres centres docents.Des d’ANPE hem urgit al Govern, des de l'inici d'aquesta legislatura, perquè aprovés la norma legal necessària per poder convocar oposicions als cossos docents en totes les CCAA i que es reunís la Conferència Sectorial d'Educació, en la qual estan presents els responsables educatius de totes les CCAA, i així coordinar i comprometre totes a elles a convocar oposicions amb àmplies ofertes d'ocupació pública aquest any. Però la realitat ha estat que el Govern es justificava que sense pressupostos generals no podria haver-hi oposicions i no es comprometia a aprovar aquesta normativa que pogués permetre convocar amb la suficient garantia jurídica. En aquest escenari, assistia impassible als continus anuncis de CCAA que decidien no convocar oposicions perquè els pressupostos o normativa habilitante no arribarien a temps. És ara quan el Govern, per fi, ha pres la decisió, a través d'un RD-Llei que haurà de ser convalidat pel Congrés, per dotar de la seguretat jurídica necessària perquè es puguin convocar oposicions aquest any i els esdevenidors. Encara que aquesta decisió arriba tard, considerem que encara s'és a temps de corregir aquesta situació d'incertesa i desconcert a la qual estem assistint amb les oposicions als cossos docents.Per això, des d’ANPE, volem exigir al Ministre que convoqui de manera urgent la Conferència Sectorial d'Educació per coordinar amb els responsables autonòmics les convocatòries d'oposicions als cossos docents amb àmplies ofertes d'ocupació pública perquè aquest any TOTES les CCAA puguin convocar oposicions i es coordinin i harmonitzin tots els processos selectius de manera que ni ara ni en els propers anys cap CCAA es parapeti en l'argument de la inseguretat jurídica ni en l'efecte anomenada ni en la falta de temps ni en altres motius.


ANPE sempre ha defensat, com un dels elements fonamentals de millora del nostre Sistema Educatiu, l'estabilitat de les plantilles docents i la reducció de l'alta taxa de professorat interí que existeix al nostre país per sota del 8%. Per a això, resulta imprescindible la convocatòria de forma coordinada d'àmplies ofertes d'ocupació pública en els mateixos cossos docents tots els anys per les Comunitats Autònomes

« tornar »