C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DILLUNS 27 DE MARÇ

27/03/2017

MESA SECTORIAL DE DILLUNS 27 DE MARÇ

 

A la Mesa Sectorial d’avui hem tractat:

1.    La convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge, on ens han informat que treuran la meitat de les places per enguany (6) i les altres (5) l’any que ve.

Els requisits generals per accedir: ésser funcionari de carrera (mestre o professor), en servei actiu, amb una antiguitat mínima de cinc anys, experiència docent directa de cinc anys com a mínim i amb destinació definitiva a centre de les Illes Balears, entre d’altres. La comissió de serveis té una durada de tres cursos escolars i és irrenunciable.

 

La relació de places que s’aprova és la següent:

  • 3 places per Mallorca -1 per el camp d’aprenentatge Es palmer a  Campos, 1 per el camp d’aprenentatge d’Orient/Binifaldó a Bunyola i 1 per el camp d’aprenentatge de Son Ferriol a Palma
  • 1 per Menorca - 1 plaça per el camp d’aprenentatge del Far de Cavalleria a Es Mercadal
  • 1 per Evissa - 1 plaça per el camp d’aprenentatge de Sa Cala a sant Joan de Labritja
  • 1 per Formentera- 1 plaça més per el camp d’aprenentatge de Formentera a Sant Francesc

Al barem de mèrits es tindrà en compte l’experiència professional, la formació, les titulacions universitàries i les publicacions dels aspirants.

Aquests 6 llocs de feina es cobriran mitjançant un concurs de mèrits, un procediment que garanteix igualtat, mèrit, capacitat i transparència a tots els que es presentin.      

 

Des d’ANPE hem demanat que seria important incorporar a la comissió de valoració  algú amb experiència laboral dins els camps d'aprenentatge i saber quins criteris s'han seguit. També hem demanat  la possibilitat de presentar un projecte en equip, però ens han respost que no perquè un amb menys puntuació podria passar a un altre que en té més pel fet de presentar-se en equip.

 

 

2.    Respecte als requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les…

 

Amb aquesta ordre es pretèn regular els que fa referència als certificats de capacitació per l’ensenyament i/en català, els alumnes que estan exempts de la matèria de llengua catalana als centres i tot el referent a la Comissió Tècnica d’Assessorament.

 

Com a esquema de funcionament, només explicar que l’antic IEB s’ha transformat en l’ILLENC (el qual depèn de la DG de Política lingüística i determinaran el nivell de català dels usuaris). Després la DG d’FP i Formació del Professorat i determinen els cursos i la formació del professorat, així com les titulacions i capacitació de català. Dins d’aquesta, tenim el Servei de Projectes Lingüístics, que determina qui està exempt. A més tenim la UIB que fa el màster de formació del professorat i finalment el dinamicat (que és un òrgan assessor que es reuneix periòdicament per determinar sobre les noves titulacions).

 

 

3.    A pregs i preguntes ens han informat que demà dimarts 28 o el dijous 30 de març, sortirà el BOIB de la convocatòria d’oposicions.

 

» Documents relacionats

« tornar »