C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE CRITICA LA PUJADA SALARIAL DEL 1% I EXIGEIX LA RECUPERACIÓ DEL SALARI PERDUT DES DE 2010

05/04/2017

ANPE CRITICA LA PUJADA SALARIAL DEL 1% I EXIGEIX LA RECUPERACIÓ DEL SALARI PERDUT DES DE 2010

 En la reunió del Comitè Executiu de ANPE celebrada en el dia d'avui, s'ha acordat per unanimitat exigir al Govern la recuperació del salari perdut per part del professorat en aquests anys, i que hauria de començar amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any. D'altra banda, ha qualificat d'insuficient l'Acord de la Mesa General d'Empleats Públics, signat per alguns sindicats, doncs es limita al compromís d'ofertes d'ocupació pública per a la consolidació de la majoria de les places ocupades per interins existent oblidant-se dels milers de llocs de treball perduts en el sector públic en aquests anys, especialment en el sector docent.


El Comitè Executiu d’ANPE, reunit en el dia d'avui, vol posar de manifest que estam de nou davant una altra oportunitat perduda de començar realment la recuperació i la reversió de les retallades sofertes pels empleats públics i, fonamentalment, pel professorat de l'ensenyament públic en els últims anys. Entre ells destacar la gran retallada salarial soferta en 2010 i que va suposar un important minvament retributiu per al professorat i que, unida a les següents congelacions salarials anuals, ha suposat una pèrdua del 20 % del poder adquisitiu dels docents en els últims anys.


Per això, el Comitè Executiu d’ANPE, ha aprovat per unanimitat exigir al Govern el compromís ferm de recuperar progressivament en els propers anys el poder adquisitiu perdut, començant des d'aquest any a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que haurien de contemplar una pujada molt major de la plantejada pel Govern del 1% la qual, no només s'allunya d'aquesta necessària recuperació, sinó que acreix la pèrdua de poder adquisitiu acumulada doncs se situaria aquesta pujada per sota de l'IPC.


Pel que fa a l'Acord aconseguit per alguns sindicats amb el Govern nacional perquè es realitzin en els propers anys àmplies ofertes d'ocupació pública amb l'objectiu de rebaixar la taxa d'interins fins al 8%, des del Comitè Executiu Estatal d’ANPE s'ha valorat positivament el compromís de reduir les altes taxes d'interins docents existents, si bé s'ha ressaltat la insuficiència del mateix, doncs no només és necessari consolidar l'ocupació temporal existent mitjançant àmplies ofertes d'ocupació pública docent i uns processos selectius que tinguin en compte la realitat del col·lectiu docent amb una situació d'interinitat, sinó també crear ocupació per recuperar, al seu torn, els milers de llocs de treball destruïts en aquests últims anys i que, en el sector docent, es xifren en més de 35.000 en tot l'Estat. Per això, el Comitè Executiu Estatal d’ANPE ha acordat demanar al Govern que aquest Acord de la Mesa General no limiti la negociació en les Meses Sectorials d'Educació, tant del Ministeri com de les CCAA, i que sigui en aquestes Meses on es concretin les ofertes d'ocupació pública en el sector docent perquè, en els propers anys, no solament consolidem les plantilles actuals, com diu el citat Acord, sinó que, a més, siguem capaços d'anar recuperant aquests milers de llocs docents perduts en totes les CCAA per les retallades acumulades, pel que es fa imprescindible revertir els mateixos, fonamentalment la reducció de l'horari lectiu i de les ràtios màximes d'alumnes per aula.


D'altra banda, ANPE exigeix al Ministeri d'Educació que lideri, coordini i harmonitzi els processos d'oposicions en totes les CCAA en els propers anys des de la Mesa Sectorial del Ministeri d'Educació. ANPE exigeix amb caràcter d'urgència negociar la concreció d'aquest acord mitjançant un procés d'accés als cossos docents en tot l'Estat a través del com respecti els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat valorant l'experiència docent en la fase de concurs al màxim que permeti la normativa vigent i la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

« tornar »