C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONSULTA PRÈVIA A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S´ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS

05/04/2017

CONSULTA PRÈVIA A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS

 

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c. Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música de les Illes Balears podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, fins dia 28 d’abril de 2017 (inclòs), o per escrit al Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat, C/Alfons el Magnànim 29, 4t 07004 Palma. Tel. 971 177755

« tornar »