C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

PRESENTACIÓ DEL PLA D’INNOVACIÓ 2017

02/05/2017

PRESENTACIÓ DEL PLA D’INNOVACIÓ 2017

 

Es tracta d’una reunió informativa sobre els centres educatius que han estat seleccionats amb projectes d’innovació educativa, ens explica el cap de Servei el Sr. Manel Perelló la manera com han valorat els projectes d’acord amb la resolució publicada.

 

Es varen presentar un total de 39 projectes: 26 a Primària i 13 a Secundària. En total s’aproven 11 projectes per aquest any; els 10 que hi havia pressupostats més un que no es va cobrir o va quedar desert a l’anterior convocatòria.

 

Hem demanat a la Conselleria perquè el curs passat es varen adjudicar 29 projectes i pel curs 2017-2019 només 12, ens han contestat que és per temes pressupostaris.

 

Els centres a finals d’any negociaran els plans de formació a centres així com la demanda que faran de professorat en Comissió de Serveis.

La forma d’avaluar els projectes presentats ha estat en 2 trams:

A)   Avaluació Prèvia

B)   Avaluació de tot el Pla d’acord amb els criteris de valoració.

 

Demà se penjaran els centres que han obtingut projectes i tendràn 5 díes per fer reclamacions tal com diu la convocatòria.

 

S’han seleccionat 12 projectes:

4      IES seleccionats, que tenen en comú algunes característiques com per exemple:

 

a)   Ja tenen experiència amb projectes,  utilitzen les hores de lliure disposició i per departaments s’han compromés i/o posat d’acord per dur a terme dinàmiques entre departaments on ja funcionen.

 

b)   Tenim Projectes que fan més Esment a temes de convivència i per això la  Conselleria se planteja treure alguna convocatòria per a projectes de  convivència.

 

c)    Posa d’exemple el centre Puig de sa Font que a més de tenir implementat un projecte de tutoria entre alumnat, fa formació de la seva experiència a altres centres.

 

La Comissió de valoració dels projectes presentats el curs anterior ha fet de comissió de seguiment durant aquest any. Es pretén que a final de curs es pugui tenir informació sobre com han anat aquest any i així tenir ítems d’avaluació i millora dels projectes i del grau d’implementació, èxit i dificultats trobades per tal de millorar-los.

 

Respecte a les preguntes i valoracions que hem fet:

-Caldrà analitzar els 29 projectes posats en marxa aquest curs i els 12 pel curs que ve, que fan un total de 41 centres.

-Si té en compte el trasvàs d’un CEIP a un IES.

-Si fa més fàcil aquells IES que rebin només d’un o dos CEIPS.

-S’ha pensat fer una coordinació dels projectes entre primària i secundària que doni sentit i prevegui la continuïtat més enllà d’una etapa.

 

Dels 29 del curs passat aquest anys se farà una avaluació doble, per una banda els objectius assolits i per altra banda indicadors de caràcter general. Desprès caldrà debatre la continuïtat dels plans, les formes de convocatòries, la temporalitat de 2 o més anys,…

 

Respecte als rumors de prorrogar als interins adherits en aquest Pla, ja vàrem negociar que no era vinculant, ja que la llista d’interins està gestionada per puntuació.

Respecte a les mesures per facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del projecte presentat pel centre, aquesta assignació es podrà fer en la convocatòria anual de comissions de servei, en l’apartat específic per a plans de millora.

Per tal de facilitar la informació a tot el professorat que pugui estar interessat, adjuntam el llistat de possibles places que oferiran els centres que foren seleccionats a la convocatòria de 2016, així com les seves característiques.

Ha de quedar clar que la confirmació definitiva de l’oferta d’aquestes places queda subjecta a canvis segons les modificacions que pugui generar el concurs de trasllat o alguna altra circumstància.

« tornar »