C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

AVUI, DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA L´ASSETJAMENT ESCOLAR

02/05/2017

AVUI, DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR

 

ANPE i El Defensor del Professor aposten per un Pla Estratègic de Millora de la Convivència que eradiqui qualsevol conducta violenta als centres educatius i que tant està dificultant la tasca docent.El Defensor del Professor d’ANPE, com a servei d'ajuda davant situacions d'assetjament i violència al professorat, engegat l'any 2005, vol aportar el seu suport davant aquestes situacions que han irromput als centres educatius d'una forma perversa, causant un important sofriment als alumnes i a la resta de la comunitat educativa.


Cada vegada s'estan fent més visibles les complexes situacions de convivència que es viuen als centres educatius i la societat és més conscient del mal que pateixen les víctimes d'assetjament escolar i els seus familiars. És necessari dotar de recursos a aquests alumnes perquè vagin adquirint estratègies d'interacció social i de defensa dels seus drets però sense oblidar-nos dels alumnes agressors, els qui també necessiten d'una intervenció educativa per al reconeixement de les seves manques i necessitats. Aquestes tasques, essencials per al bon funcionament de col·legis i instituts, recauen sobre un professorat sobrecarregat, ja de per si mateix, amb tasques educatives i administratives.

Per aquest motiu, ANPE seguirà treballant fins a aconseguir un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar, que compti amb els següents elements:


-Estratègies de detecció precoç i eradicació d'aquests problemes als centres educatius.

-Instruments de prevenció d'assetjament escolar que contemplin l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes.


-Intervenció amb els alumnes agressors per minimitzar o eliminar les seves conductes i actituds antisocials.


-La reactivació de l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar.


-El compliment dels Decrets de convivència, així com les normes de conducta establertes als centres.


-El desenvolupament reglamentari en totes les Comunitats Autònomes de l'article 124 de la LOMCE que recull la consideració d'autoritat pública dels docents.


-Un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.


Des d’ANPE apostam per abordar la prevenció des d'edats primerenques, per la millora de la convivència escolar i per l'eradicació de qualsevol conflicte i situació de violència a les aules. Ha de ser un compromís i una tasca permanent de tots per aconseguir que el procés educatiu es realitzi amb absoluta normalitat. L'escola ha de ser un lloc de convivència i d'aprenentatge que formi ciutadans lliures i responsables para, des d'una educació en valors, contribuir a la trasformació i millora de la nostra societat.

« tornar »