C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS 11 DE MAIG

11/05/2017

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS 11 DE MAIG

 

A la mesa sectorial d’avui hem tractat l’adjudicació de les comissions de serveis. Com ha resum, les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 19 al 25 de maig de 2017, ambdós inclosos. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana i haver concursat.

Els motius per demanar-la són:

1. Per motius personals:

a) Per motius greus de salut.

b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació ha de ser igual o superior a 30 km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa

d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.

 

2. Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres en el curs 2017-2018. dels centres educatius en el curs 2016-2017, amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.

 

3. Per raons de servei en els centres educatius. Amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.

a) Per ocupar places en centres d’educació infantil de 0 a 3 anys.

b) Per ocupar places en aules UECCO.

c) Per ocupar places d’altres especialitats per les quals estan habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària).

d) Per ocupar places de suport educatiu en els Equips d’Atenció Primerenca i CEE Son Ferriol.

e) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.

f) Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre.

g) Per ocupar places de les especialitats d’FP bàsica o d’FP dual.

h) Per ocupar places en centres d’especial dificultat (Es Pinaret, Es Fusteret, CATs, Equip d’Alteració al Comportament i Equip Dificultats Socials i Comunicació).

i) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre.

j) Per ocupar places d’orientació educativa en els centres d’educació infantil i primària.

k) Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial.

l) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals o títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).

 

4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

 

COM A CONSIDERACIONS GENERALS:

- Les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable.

- Únicament es pot renunciar a la sol·licitud de comissió de serveis fins dia 30 de juny de 2017.

- La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 10 % de la quota assignada al seu centre.

- L’ordre d’adjudicació serà: 4, 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d). Recordau que els mestres ja no podreu optar a la Formació Professional Bàsica, excepte aquells que hagueu estat l’any anterior, i podreu estar com a molt, fins a un màxim d’1 any.

- Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i l’heu de demanar per l'apartat 1.d).

- No hi ha impediment pels qui vénen de les altres illes, així, tots els funcionaris podreu triar l'apartat que s'ajusti a la vostra petició.

- Per demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2, 3 i 4 no és necessari haver concursat.

- Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis.

 

Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la.

Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org

 

Respecte al torn de paraules ens han informat del següent calendari:

17 de maig: llistes definitives CGT cos de mestres

18 de maig: publicació de la Resolució de les comissions de serveis

19-25 de maig: tràmit de sol·licitud de les comissions de serveis

31 de maig: publicació de la llista provisionals d’aspirants a interins ( quasi 13.000)

2 de juny: mesa sectorial per tractar l’adjudicació d’interins

5 de juliol: publicació de les places vacants

6-7 juliol: tria de places de destinacions provisionals (funcionaris desplaçats, suprimits, expectativa,…)

21 de juliol: publicació de les places vacants depurades de les CS i l’adjudicació provisional.

22/26 de juliol: finalització del procés selectiu

Primera quinzena d’agost: adjudicació de places als interins

 

Respecte a la notícia de la no continuïtat dels interins a partir dels 3 anys tots estam d’acord que és una mesura fóra de lloc i sense sentit, amb la qual cosa cada sindicat hem fet les nostres accions particulars i farem una proposta d’accions des de la JPDnU sino es rectifica.

També hem demanat fer una oferta pública escalonada, coherent, juntament amb mesures d’estabilitat pels nostres funcionaris interins.

La directora general anirà a Madrid la propera setmana (pel tema de les oposicions) i aprofitarà per demanar de com es troba el tema de la continuïtat dels interins.

« tornar »