C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

CONVOCATÒRIA D´AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS DE POLÍTICA ESTRATÈGICA UNIVERSITÀRIA QUE DINAMITZIN LA VIDA UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

05/06/2017

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER DUR A TERME ACTUACIONS DE POLÍTICA ESTRATÈGICA UNIVERSITÀRIA QUE DINAMITZIN LA VIDA UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

 

Convocatòria i el procediment de concessió d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

 

 En concret, es pretén fomentar activitats com les següents:

 

 a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

 

 b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.

 

 c) Activitats de tipus cultural que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.

 

 d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 3 de juliol de 2017

« tornar »