C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

EL DESVERTEBRAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU

07/06/2017

EL DESVERTEBRAMENT DEL SISTEMA EDUCATIULes manifestacions del President de l'Associació Nacional d'Editors de Llibres de Text (ANELE) en la subcomissió del congrés denunciant pressions per a l'elaboració dels continguts dels llibres de textos en algunes CCAA units al recent estudi d'AMES a Catalunya alertant dels «plantejaments ideològics partidistes i tendenciosos» en els llibres de Ciències Socials de 5º i 6º de Primària de les principals editorials distribuïdes a Catalunya, ha estat el desencadenant que el Ministeri d'Educació hagi sol·licitat un informe a l'Alta Inspecció per veure si es vulnera la legalitat vigent, obrint amb això un debat social sobre aquesta qüestió.


Resulta sorprenent que a hores d'ara hi hagi qui s'estranyi d'això o que ignori aquesta situació, que no és gens nova. Ja en l’any 2007 el diari El Mundo publicava en successius capítols un reportatge molt ampli analitzant i comparant el contingut dels llibres de textos de diverses editorials i de diferents CCAA mostrant les diferències tan enormes que es donaven en el tractament dels continguts. ANPE també havia denunciat aquesta problemàtica que va començar a evidenciar-se a partir del desenvolupament de la LOGSE amb el percentatge i distribució competencial del currículum bàsic i que va tenir el seu punt culminant amb la publicació de la disposició addicional quarta de la LOE, que eliminava per a l'elaboració i edició dels llibres de textos la prèvia autorització administrativa.


Això suposa que en ser un control “a posteriori” ningú vigila ni supervisa el tractament dels llibres de text, deixant a cada comunitat l'elaboració i edició dels continguts.


Aquestes enormes diferències i diferents plantejaments en els llibres de text posen de manifest no només l'incompliment dels percentatges bàsics comuns, que haurien de ser preceptius per a tot l'Estat, sinó el desistiment que els poders públics realitzen sobre l'educació com a element vertebrador de la societat i clau pel seu desenvolupament. Des de l'assumpció de les transferències educatives per les comunitats autònomes, assistim a una desaforada carrera d'algunes d'elles per prioritzar el que ens separa en lloc del que ens uneix, encara que sigui a costa de manipular la història, la literatura, la ciència… Les primeres víctimes d'aquesta manipulació són els alumnes espanyols que veuen greument cercenados drets fonamentals, com l'ús de la llengua pròpia comuna, l'accés a la totalitat del patrimoni cultural del seu país i el coneixement de les institucions de l'Estat. I això no és incompatible amb el desenvolupament i la gestió d'un marc competencial propi, que naturalment inclogui el coneixement de la seva llengua vernacle pròpia, llengua cooficial, i el patrimoni cultural especific de cada CCAA, imprescindibles per enriquir la formació dels nostres alumnes.


Però la visió sectària i en algunes ocasions fins a grotesca que veiem en l'estudi comparatiu dels llibres de text, no es correspon amb la finalitat real de l'educació, que és formar ciutadans lliures, i fonamentar el desenvolupament econòmic i la projecció social d'un país. La transferència de les competències educatives a les comunitats autònomes fa imperatiu que el Govern, en ús de les seves legítimes competències, fixi els aspectes bàsics del currículum escolar per garantir una formació comuna dels alumnes, coordini les actuacions de les administracions autonòmiques i en última instància vés-li per la cohesió del sistema educatiu. Cada Llei educativa des de la LOGSE fins a la pròpia LOMCE ha anat reduint el percentatge de continguts i d'horaris del currículum bàsic dels alumnes i aprofundint en el desvertebrament educatiu.


Aquest desvertebrament no solament es manifesta en els llibres de textos, sinó en la pròpia distribució curricular, en les proves d'avaluació i en altres aspectes de la gestió de l'educació com el finançament, les convocatòries d'oposicions als cossos docents…que obre una bretxa significativa en els resultats acadèmics entre les CCAA com assenyalen els informes internacionals i que pot abocar-nos, de no remeiar-ho aviat, a la desintegració en disset sistemes educatius.


Des d’ANPE sempre hem considerat prioritari un Pacte d'Estat per l'Educació que garanteixi aquesta imprescindible vertebració i cohesió del sistema com a únic garant de la igualtat de tots els espanyols consagrada per la nostra Constitució i que garanteixi la cooperació lleial entre totes les Administracions Educatives. L'educació i la formació determinen el futur personal i social, i per això han de ser un assumpte d'Estat, no de partit ni de territoris. Per això, des d’ANPE reclamem que el pacte educatiu, si al final s'aconseguís, perquè sigui eficaç i viable ha de ser polític, social i territorial.

« tornar »