C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 15 DE JUNY

15/06/2017

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 15 DE JUNY

 

 

Avui  dijous 15 de juny, hem tractat a la Mesa Sectorial d’Educació, el procés per l'adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2017-2018.

 

 

El primer, la directora general de personal docent, ha començat explicant la reunió que va mantenir a Madrid, on ens ha comunicat que han de fer un estudi de les places disponibles que tenen ocupades per interins els darrers 3 anys. A més, estan a l’espera de l’aprovació dels pressupostos per veure com queda la taxa de reposició, d’estabilitat i la intenció de baixar la taxa d’interinitat al 8%, cosa bastant difícil a les Illes Balears. La propera reunió la mantindran el dia 7 de juliol.

 

 

El segon, és que respecte al procés d’adjudicacions, destaca que estan obligats a participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:

 

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

 

a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari.

a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

 

b) Els funcionaris docents en pràctiques. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

 

c) Els aspirants a funcionaris interins docents. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 28 al 31 de juliol, ambdós inclusos, és possible que s’amplïi.

 

Les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte.

 

c.1. Els aspirants a funcionaris interins de pacte han de participar obligatòriament en aquest procés. Sortirà un llistat amb els interins de pacte no desplaçats, i no hauran de fer el segon tràmit, ja que romandran a la plaça que tenen. Els interins amb pacte que estiguin dins una de les excepcionalitats, mantindran l’excepció.

 

c.2. Els interins de pacte desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar. Si no obtenen res, estan obligats a participar en el procediment ordinari de substitucions i han de seleccionar totes les places disponibles. Si l’aspirant no hi participa, s’entén que renuncia al pacte.

 

c.3. La resta d’interins faran el segon tràmit segons la tria marcada al primer.

 

 

 

Altres consideracions importants.

 

 

Els períodes de reclamacions entre les llistes provisionals i definitives serà telemàtic i de només 1 dia, per agilitzar els diferents processos

 

No hi hauràa places mesclades amb diferents cossos. Es prioritzarà ajuntar places a mitja jornada per aconsegui una sencera en diferents centres (per exemple Alemany, francès, etc,…).

 

Les places s’han d’adjudicar d’acord amb l’ordre següent:

 

1r. Places del cos de mestres.

2n. Places del cos de professors d’ensenyament secundari.

3r. Places del cos de professors tècnics de formació professional.

4t. Places del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, del cos de professors de música i arts escèniques, del cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

 

Els aspirants més grans de 55 anys amb almenys deu anys de servei com a docents a centres públics.

 

Estudiaran pagar i puntuar l’estiu als qui hagin fet feina tot el curs escolar.

 

Ens enviaran el calendari dels diferents processos.

 

 

Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, així quedarien tots excepcionats amb el mateix criteri. 

« tornar »