C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ANPE RECLAMA UN PACTE EDUCATIU QUE DE PER FI ESTABILITAT AL SISTEMA EDUCATIU PER MILLORAR LA QUALITAT DE L´ENSENYAMENT

01/09/2017

DAVANT L'INICI DEL CURS ESCOLAR ANPE RECLAMA UN PACTE EDUCATIU QUE DE PER FI ESTABILITAT AL SISTEMA EDUCATIU PER MILLORAR LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT

 

Es presenta un curs escolar ple d'expectatives amb l'elaboració del Pacte Educatiu que esperam que acabi amb tants anys d'incertesa sobre el panorama educatiu.

El curs passat es va arribar a l'acord de crear una Subcomissió al Congrés per a l'elaboració d'un gran Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació que pretén acabar amb la darrera reforma educativa resultat d'una amalgama de dues lleis educatives LOE i LOMQUE, que va néixer sense consens, en un escenari de retallades i que després de tres anys de vigència ha evidenciat nombrosos problemes d'aplicació. Aquest pacte servirà de base perquè el Govern elabori un projecte de Llei Bàsica d'Educació, que substitueixi la legislació vigent i que neixi amb vocació d'estabilitat per adaptar l'educació als nous reptes i exigències d'una societat en continu canvi i trasformació. Per tant, ANPE exigeix al Ministeri d'Educació:

 

- Elaborar i engegar el Pacte educatiu o Acord d'estat bàsic. Per ANPE, el Pacte o l'Acord perquè sigui possible, ha de ser polític, social i territorial. Som conscients que el consens sobre aquestes qüestions és complex, però és necessari aconseguir-ho si veritablement volem treure a l'educació de la confrontació ideològica permanent i dotar d'estabilitat al sistema educatiu. Serà necessari per a això abordar una sèrie d'aspectes primordials com el model i estructura del sistema educatiu, la vertebració i cohesió del sistema educatiu on es prioritzi l'ensenyament públic com a garant del principi d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social; un Acord que contempli també el finançament de l'ensenyament, el funcionament dels centres, la situació del professorat i el seu desenvolupament professional, i l'aprovació d'un Pla Estratègic Nacional de Millora de la Convivència Escolar.

 

- Revertir les retallades en Educació, augmentar la inversió i rendibilitzar òptimament els recursos perquè repercuteixin en la millora del sistema educatiu sota la coordinació del Ministeri. Davant el creixement de la nostra economia en aquests últims anys, Espanya és el cinquè país de la UE que menys va gastar en educació en 2015: un 4,1% del PIB, segons dades publicades aquests dies per Eurostat. També és evident la bretxa de la despesa entre comunitats, una situació que es perllonga des de fa anys, i té el seu reflex en els resultats educatius i està provocant una divisió clara entre comunitats. ANPE creu necessari que la solució a aquesta diferència passa per la coordinació del Ministeri i les CCAA per garantir una major inversió en aquelles comunitats amb menor nivell socioeconòmic i així aconseguir que tots els alumnes tinguin la mateixa igualtat d'oportunitats en tot el territori espanyol propiciant amb això una major cohesió social.

 

- Abordar la situació del professorat, que passa per l'elaboració d'un Estatut Docent, que, partint del respecte als drets adquirits, estableixi un marc imprescindible per regular un nou model d'accés, selecció i desenvolupament de la carrera professional des de l'ingrés fins a la jubilació. Si el Pacte que s'aconseguís no abordés en profunditat la situació del professorat, aquest mai seria efectiu. El curs passat va finalitzar amb el compromís del Ministeri d'Educació de convocar àmplies ofertes d'ocupació pública (150.000 places) en els propers 5 anys amb 3 convocatòries per cos docent, per complir amb el regulat en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en la qual es fixa l'objectiu de reduir en els propers anys a un 8% la taxa d'interins docents existents, situada actualment en tot l'Estat per sobre del 20%. Des d’ANPE traslladam al Ministeri la necessitat de coordinar i dotar de seguretat jurídica i rigor als processos que es convoquin i fixar unes regles del joc que siguin conegudes amb suficient antelació per tots els interins i aspirants amb l'objectiu de dotar als centres de plantilles estables.

 

Per ANPE el pacte ha de conduir-nos a tres objectius essencials: vertebrar i cohesionar el nostre sistema educatiu, combatre el fracàs escolar millorant el rendiment educatiu de tots els alumnes, i revaloritzar la professió docent.
Qualsevol reforma educativa que no compti amb la implicació del professorat està condemnada al fracàs. El gran desafiament en aquest moment és convertir a l'Educació al centre dels interessos i de les actuacions polítiques. Una bona educació, sens dubte, construeix i millora el futur.

« tornar »