C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

L´ÚLTIM INFORME DE L´OCDE MOSTRA L´ESTANCAMENT DEL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU. PER ANPE SOLAMENT UN PACTE D´ESTAT QUE SENT LES BASES UNA REFORMA PROFUNDA, POT CANVIAR LA SITUACIÓ DE L´EDUCACIÓ A ESPANYA

13/09/2017

L'ÚLTIM INFORME DE L'OCDE MOSTRA L'ESTANCAMENT DEL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU. PER ANPE SOLAMENT UN PACTE D'ESTAT QUE SENT LES BASES UNA REFORMA PROFUNDA, POT CANVIAR LA SITUACIÓ DE L'EDUCACIÓ A ESPANYA


L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha presentat l'estudi Panorama de l'Educació 2017 que mostra una radiografia del sistema educatiu espanyol en comparació d'altres països i determina una sèrie de dades i conclusions sobre les quals ANPE ve exigint solucions des d'informes precedents.


• Espanya té una de les pitjors taxes d'escolarització en Formació Professional. Només el 12% dels alumnes que estan matriculats en FP, menys de la meitat de la mitjana (26%) i menys del 1% reben el model dual, que combina ensenyament amb treball. El dèficit de matriculats en FP exigeix un impuls responsable de les administracions educatives i requereix un disseny actualitzat de l'oferta formativa al món laboral i un augment real de les places ofertes als alumnes.


• Les dades de l'estudi Panorama de la Educación 2017 apunten que Espanya és un dels països amb més titulats universitaris, però està també en un lloc destacat entre els països que tenen joves amb menys formació i menys alumnes amb titulació en Batxillerat i Formació Professional, com demostren les seves altes taxes d'abandó educatiu i fracàs escolar i també està entre els països amb major percentatge de joves que ni estudien ni treballen, (23%). ANPE coincideix amb l'OCDE i exigeix que l'Educació sigui una veritable prioritat política i social que permeti abordar amb profunditat les reformes que necessita el nostre sistema educatiu precedit d'un Pacte Educatiu que doni estabilitat i cohesió al sistema educatiu i aposti per combatre aquest problema donant impuls a la Formació Professional per aconseguir una formació qualificada i així millorar les taxes de la recerca de feina.


• Menys inversió en educació que en la mitjana de l'OCDE. L'informe demostra que la despesa pública total a l'ensenyament, en 2014 (últimes dades analitzades) era del 8,2%, la qual cosa suposa 1,2 punts menys que en 2008. La despesa educativa a Espanya és d'un 4,1% del PIB, segons dades publicades per Eurostat aquest mes de setembre, situant a Espanya al cinquè país de la UE que menys va gastar en educació en 2015. En aquest sentit, ANPE exigeix el compromís de recuperar la inversió educativa del PIB d'un 5,2% destinat abans de la crisi per aconseguir almenys 6% en els propers anys.

 


• L'estudi també compara les retribucions salarials del professorat dels diferents països. I conclou que el sou dels professors a Espanya, en totes les etapes educatives, és lleugerament superior al salari mitjà dels països de l'OCDE en els primers anys laborals. No obstant això, el professorat espanyol cobra menys que la mitjana dels països al final de la seva vida professional. Aquest estudi es contradiu amb el de Eurydice, elaborat per la UE, que assenyala que els docents espanyols tenen un salari inferior que la mitjana dels 21 països analitzats. Cal tenir en compte que des de 2010 el professorat a Espanya ha sofert una disminució entorn del 20% en les seves retribucions com a conseqüència de baixades i congelacions salarials. L'informe corrobora, que a diferència d'altres països, el docent a Espanya manca d'un Estatut Docent que contempli una carrera professional que revaloritzi la seva funció docent. A més, l'OCDE afirma que les professions diferents a la docència del sector privat i amb la mateixa titulació que un docent, tenen, no obstant això, sous superiors.

• Comparativa d'horaris dels docents. L'informe de l'OCDE indica que els docents espanyols tenen una jornada inferior a la mitjana dels països de l'OCDE que es contradiu també amb l'informe Eurydice en el qual assenyala que les hores lectives i la jornada laboral dels docents espanyols està per sobre de la mesura dels països europeus.


• La mitjana d'edat dels docents als països de l'OCDE està envellint: en 2013, 36% de mestres d'escoles secundàries tenien almenys 50 anys. Aquesta proporció va augmentar 3 punts percentuals entre 2005 i 2013, en mitjana, entre els països amb dades comparables. A Espanya aquest envelliment dels docents ve provocat per l'escassa oferta d'ocupació pública d'aquests anys. Des de ANPE exigim que es convoquin àmplies ofertes d'ocupació pública en tots els cossos docents sense taxa de reposició per assegurar l'estabilitat de les plantilles.

L'últim informe de l'OCDE mostra l'estancament del sistema educatiu a Espanya, una situació que ANPE ve denunciant des de fa temps. Per aquesta raó, ANPE exigeix un pacte educatiu que senti les bases d'una profunda reforma educativa que pugui donar resposta als reptes que Espanya té com a país desenvolupat en un món globalitzat i en un entorn tan canviant i competitiu.

« tornar »