C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

ESTADES FORMATIVES EN EMPRESAS PER AL PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

16/10/2017

ESTADES FORMATIVES EN EMPRESAS PER AL PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONALS’ha publicat en el BOIB núm. 126, de 14 d’octubre de 2017, la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 5 d’octubre de 2017 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.TerminisLes sol·licituds es poden presentar dins els terminis següents:

a) Per a les estades que tenguin lloc entre el 8 de gener i el 30 d’abril de 2018 les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 10 de novembre de 2017.

b) Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2018, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de març de 2018.

c) Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2018, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de juny de 2018.

» Enllaços relacionats

« tornar »